LIBER AMICORUM – ZBORNIK RADOVA POSVEĆEN ANTUNU CVITANIĆU

LIBER AMICORUM – ZBORNIK RADOVA POSVEĆEN ANTUNU CVITANIĆU

GRUPA AUTORA 2016. (444 str.) — Pravo Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-437-3 Dodaj u košaricu

Izdavanje Liber amicoruma predstavlja lijep običaj da se osobama koje su nas podučavale, koje su svojim pregalačkim radom zadužile ne samo znanstvenu, nego cjelokupnu društvenu zajednicu odužimo na način koji je iste uzdigao od prosječnosti. Pokojni profesor Cvitanić spada u red ponajboljih hrvatskih poznavalaca medievalne povijesti, poglavito mediteranskog gradskog-statutarnog prava. Nije pretjerano reči da ga smatramo nestorom hrvatske srednjovjekovne statutarne legislative i kazuistike. Dakle, statutarno pravo hrvatskih primorskih gradova, komuna temeljni je sadržaj većine članaka prezentiranih u ovom Zborniku. Ta tematika hrvatska je poveznica s mediteranskim, europskim pravnim standardima i stečevinom, te zbog toga to nasljeđe i danas privlaći pozornost, ne samo znanstvene i stručne javnosti, jer detekcija načina života u primorskim zajednicama pruža obilje zanimljivosti i današnjem naraštaju.
Radovi su vezani za srednjovjekovno razdoblje, iako postoje i članci koji obrađju sadržaje iz kasnijeg doba. U svim radovima zastupljena je povijesna metoda, koja u svom istraživačkom fundusu ima raznovrsne spise i dokumente. Uz ovu metodu u nekim radovima primjenjena je i case study metoda, te genetička i komparativna. Mogli bismo reći da vjerni opisi i dokumentirani prikazi pravnog života u pojedinim komunama, statusi i prava pojedinaca, kao i privilegiranih i nepriveligiranih skupina rezultiraju time da dio radova pripada u metodološkom smislu i sociološkoj historiografiji. Zbornik uredio Željko Radić.

SADRŽAJ
Predgovor (Ivo Grabovac); str. 7
Professor emeritus Antun Cvitanić (1920.–2010.) (Željko Radić); str. 9

I. TEME IZ EUROPSKE PRAVNE TRADICIJE
Arsen Bačić: Konstitucionalizam, historizam i postmodernizam / Constitutionalism, Historicism and Postmodernism; str. 15
Ljubo Bavcon: C. Beccaria in F. X. Jelenc ter naš čas / C. Beccaria and F. X. Jelenc in our Time; str. 31
Nenad Cambi: Uvod u punu slobodu kršćanstva. Galerijev edikt o slobodi kršćanstva od 30. travnja 311. / An Introduction into the full Freedom of Christianity. Galerius’Edict on the Freedom of Christianity from the 30th of April, 311.; str. 43
Ivo Grabovac: Pojmovi piratstvo i gusarstvo s posebnom osvrtom na pravnopovijesne konotacije / The Terms Piracy and Privateering and their Legal-Historical Connotations in Particular ; str.  53
Massimo Meccarelli: Kazneni postupak kao mjesto ostvarenja pravde. Neki teorijski pristupi u doba općeg prava (Ius Commune) / 63 Criminal Proceedings as a Means for Achieving Justice.Some Theoretical Approaches in the Age of Common Law (Ius commune); str. 63
Marko Petrak: Knjige ke pri Hrvatih ostaše i pri njih se nahode, a zovu se metodios. O najstarijoj bizantsko-slavenskoj pravnoj zbirci u Hrvatskoj / The Books which did Remain Amongst Croats and can be found Thither, and are called Metodios. On the Oldest Byzantine-Slavonic Legal Collection in Croatia; str. 79

II. GRČKO I RIMSKO-BIZANTSKO PRAVO
Zrinka Erent Sunko: Epiklerat – više od instituta: koncepcija u atenskom pravu i društvu /
Epikleros – more than an Institution: Conception within Athenian Law and Society; str. 97
Dragan Nikolić: Rimsko-vizantijsko gradjansko pravo u srednjovekovnoj Srbiji / The Roman-Byzantine Civil Law in the Medieval Serbia; str. 117
Srđan Šarkić: Car i zakon u Justinijanovom zakonodavstvu / Emperor and Law in the Legislation of Justinian; str. 125

III. HRVATSKA PRAVNA TRADICIJA
Željko Bartulović: Neka pitanja srednjovjekovnog prava prvokupa i otkupa / Some Questions on Medieval first Refusal and Purchasing Laws; str. 135
Ante Carić: Razvoj maloljetničkog kaznenog pravosuđa u Hrvatskoj / The Development of Juvenile Penal Judiciary in Croatia; str. 161
Miro Gardaš, Daniel Haman: Ovlasti i nadležnosti slobodnog i kra¬ljevskog grada Osijeka / The Authority and Jurisdiction of the free Imperial City of Osijek; str. 183
Đorđe Milović: Pitanja kazneno-procesualnog pravau Vinodolskom zakonu i Trsatskom statutu iz 1640. god. / The Criminal Procedural Law of Vinodol’s Legal Code / Relevant Characteristics of the Penal Law of Trsat’s Statute from 1640; str. 223

IV. DALMATINSKE TEME
Arsen Duplančić: Knjižnice dvojice splitskih pravnika iz XVII. stoljeća / The Libraries of two of Split’s Lawyers from the 17th Century; str. 253
Nella Lonza: Ritual padanja ničice i sudsko založno pravo srednjo¬vjekovnog Dubrovnika / Ritual Prostration of the Debtor and the Modalities of Judicial Lien in Medieval Dubrovnik; str. 283
Gherardo Ortalli: Zadar 1345.-1346. Kronike i ideologije / Zadar 1345 – 1346 Chronicles and Ideologies. Two Records of the same Events; str. 305
Vilma Pezelj: Pravni položaj žene prema Mljetskom statutu iz 1345. godine / Legal Position of Women in the Medieval Statute of Mljet 1345.; str. 317
Mirela Šarac: O naravi povezanosti srednjovjekovne crkve i splitske auto¬nomne komune prema odredbama Splitskog statuta 1312. / On the Nature of Connection between the Medieval Church and Split’s Autonomous Commune Towards the Provisions of the Statute from 1312.; str. 337
Goran Tomašević – Antonija Krstulović Dragičević – Marija Pleić: Pravni položaj okrivljenika u kaznenom postupku dalmatinskih statuta / The Position of Convicts in the Penal Processes of Dalmatian Statutes; str. 351
Željko Radić: Okrivljenikova obrana u kaznenim postupcima Venecije i njezina kopnenog posjeda (terraferma), s posebnim obzirom na pri¬ručnik Pratica criminale Jerolima Mičelovića Michielija / Arguing the Defendat’s Case in the Criminal Procedures of Venice and its Landbound Possessions (Terraferma), with a Focus on the Pratica criminale Manual by Jerolim Mičelović Michieli; str. 383

Popis radova Antuna Cvitanića; str. 411
Kazalo osobnih imena; str. 425
Kazalo geografskih pojmova; str. 433

ISBN 978-953-163-437-3