KROZ MARIJIN RUŽIČNJAK (Zapadna marijanska ikonografija u slikarstvu Dalmacije od 14. do 18. stoljeća)

IVANA PRIJATELJ-PAVIČIĆ 1998. (304 str.) — Povijest umjetnosti Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 953-163-126-3 Dodaj u košaricu

Knjiga ima leksikonsku preglednost u dipoziciji poglavlja u kojima se na veoma uravnoteženi način odmjenjuju sintetski uvodi i analitički odjeljci, ocrtavajući ulogu i značaj marijanskog kulta od 14. do 18. stoljeća na hrvatskoj obali. Prvi put se daje potpuni pregled izuzetno bogatih i raznovrsnih motiva marijanskog slikarstva u rasponu od prežitaka karakterističnih srednjovjekovnih tema do popularnih novovjekovnih shema. Osobito je važno da autorica s jednakom koncentracijom obrađuje ikonološke i simboličke aspekte teme koje se poduhvatila, pa pored sistematiziranja različitih tipova predstavljanja Marije, obrađuje – na primjer – simboliku bilja, pejsaža itd. Komparativnom tablicom na kraju stavlja tipove prizora u kontekst događaja. Sažetak na talijanskom jeziku i 80 tabli ilustracija.