KRATKI POVIJESNI I KRONOLOŠKI PREGLED ZBIVANJA KOJA SU SE DOGODILA SLAVENIMA U DALMACIJI, HRVATSKOJ I BOSNI 1514.-1769.

GAŠPAR VINJALIĆ 2010. (296 str.) — Povijest Cijena: € 13,27 (100 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-338-3 Dodaj u košaricu

Knjiga obuhvaća razdoblje hrvatske ranonovovjekovne povijesti kojem je Gašpar Vinjalić kao suvremenik, redovnički brat i Kačićev suvremenik neposredno svjedočio. Knjiga (koja se bavi razdobljem od 1514. do 1769.) čini cjelinu s prva dva dijela objavljena za autorova života. Autor obrađuje političku povijest mletačko-turskih ratovanja u Dalmaciji, na Mediteranu i prijadranskom prostoru, u kojoj su naši ljudi temeljni subjekti povijesnog događanja. G. Vinjalić piše na način kritična pisca o tim sudbonosnim procesima, promjenama i pokretima te se ovim djelom uklapa u tijekove onodobnog franjevačkog stvarateljstva na području pisane riječi u Dalmaciji tada općenito prožetoj prosvjetiteljskom mišlju. I njegova je nakana, poput Grabovčeve i Kačić-Miošićeve, da pouči, prosvijetli. Brojne su ratne epizode Ciparskog, Dugog, Kandijskog, Morejskog i Malog rata u središtu interesa Vinjalića koje nam detaljno i živopisno opisuje spajajući erudicijski zahtjev za vjerodostojnošću izvora s humanističko-prosvjetiteljskim za tečnom naracijom koja će povijest približiti čitateljima. Osobito nam je dragocjen za Morejski (1684.-1699.) i Mali rat (1714.-1718.) u kojem daje preciznu dinamiku događanjima za koja nemamo adekvatnu zamjenu.
Osim ratova, Vinjalić iznosi brojne detalje crkvene povijesti i svakodnevnice čime nadmašuje humanističko-erudicijske standarde i navješćuje prosvjetiteljsku želju za predstavljanjem njegove sredine široj europskoj javnosti. Novim podacima prikupljenim u arhivskim zbirkama pridonosi komparativnom istraživanju širih hrvatskih, osmanskih, habsburških i mletačkih veza. Dragocjen je u detektiranju topografskih lokaliteta poput nestalih naselja, mostova, riječnih gazova i utvrda. U literarnom smislu knjiga nudi koegzistentno štivo, pisano relevantno i znanstveno a istodobno dovoljno popularno za širu javnost kojoj se približava literarnim stilom i cjelovitim povijesnim pregledom.
Za tisak su knjigu priredili dr. Bruno Pezo i dr. Vicko Kapitanović, te ju opremili bilješkama i kazalima.