KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI – ZBORNIK XX: KNJIŽEVNI KANON

KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI – ZBORNIK XX: KNJIŽEVNI KANON

grupa autora 2018. (412 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-472-4 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ

Uvod / Foreword; str. 5

Program XX. međunarodnoga znanstvenog skupa Komparativna povijest hrvatske književnosti »Književni kanon«, 28.-29. rujna 2017.; str. 7

Pavao Pavličić: Koliko traje književna vječnost? / How Long does the Literary Eternity Last?, str. 11

Predrag Brebanović: Kanon i(li) kultura / Kanon i(li) kultura; Canon and/or Culture, str. 21

Lovro Škopljanac: Centri svjetske književnosti i hrvatski književni kanon / Centres of World Literature and Croatian Literary Canon, str. 31

Cvijeta Pavlović: Kanon hrvatske lirike 16. stoljeća: primjer Marina Držića / The Canon of Croatian Lyric Poetry of 16th Century: Marin Držić’s exemple; str. 43

Fedora Ferluga-Petronio: Junije Palmotić nelle storie della letteratura Croata di Dubravko Jelčić e Slobodan Prosperov Novak / Junije Palmotić u povijestima hrvatske književnosti Dubravka Jelčića i Slobodana Prosperova Novaka; str. 55

Mirna Sindičić Sabljo: Barokni dramatičar u književnom kanonu. Usporedna analiza procesa Rotrouove i Palmotićeve kanonizacije / Baroque Playwrights in Literary Canon. A Comparative Analysis of Rotrou’s and Palmotić’s Canonization Process; str. 64

Milka Car: Rađanje kanona iz duha zamišljene zajednice 19. stoljeća. O poetici Augusta Šenoe / The Birth of Canon from the Spirit of the 19th Century Imagined Community. On August Šenoa’s Poetics; str. 80

Kenneth Hanshew: Comparing Canons: Croatian and German Realism – a Proposal / Usporedba kanona: hrvatski i njemački realizam – prijedlog; str. 92

Sanja Šoštarić: Francuski naturalisti i antinaturalisti u hrvatskom književnom kanonu / French Naturalists and Anti-naturalists in Croatian Literary Canon; str. 101

Ivan Bošković: Je li Nazor kanonski pjesnik? / Is Nazor a Canonical Poet?; str. 114

Renate Hansen-Kokoruš: Mali oblici erotske književnosti u Milana Begovića / Kleine Formen erotischer Literatur bei Milan Begović; str. 128

Ana Tomljenović: Begović i Bataille: sakralni erotizam Božjeg čovjeka / Begović i Bataille: Sacral Eroticism in God’s Man; str. 138

Ana Dalmatin: Ekspresionistička paradigma u Krležinim dramama – Kraljevo i Michelangelo Buonarroti / Expressionist Paradigm in Krleža’s Dramas – Kraljevo i Michelangelo Buonarroti, str.  153

Lada Čale Feldman: Iz kanona u kanon: Laura – Nora ili Hedda? / From a Canon to a Canon: Laura – Nora or Hedda; str. 165

Ana Gospić Županović: »Slučaj Kamov« – kulturno pamćenje Kamova u drami i izvedbi: preispisivanje i/ili revalorizacija / »The Kamov Case«: Cultural Memory of Kamov in Plays and Performance: Revaluation and/or Rewriting, str. 180

Martina Petranović: Karika koja nedostaje – procesi kanonizacije i suvremena hrvatska drama / The Missing Link – Canonisation and Contemporary Croatian Playwriting; str. 196

Boris Senker: Kazalište i kanon / Theater and Canon; str. 213

Nikica Gilić i Mihaela Majcen Marinić: Kanoniziranje filma u sustavu umjetnosti u Hrvatskoj / The Film Canonization in the Art System in Croatia; str. 223

Krunoslav Lučić: Filmski kanon, klasici i pitanje povijesne revalorizacije / Film Canon, Classics and the Question of Historical Revalorization; str. 236

Jevgenij Paščenko: August Cesarec: kretanje kanona od ekspresionizma prema socrealizmu / August Cesarec: Movement of Canon from Expressionism to Socialist Realism; str. 250

Perina Meić: Andrićevi (auto)poetički Nemiri / Andrić’s (Auto)Poetical Unrest (Nemiri); str. 263

Miranda Levanat-Peričić: Književna kritika Igora Mandića i procesi (de)kanonizacije devedesetih / Igor Mandić’s Literary Criticism and Processes of (De)Canonization in the Nineties; str. 280

Lucijana Armanda Šundov: Tijelo, smrt i kanon u romanu Božanska glad Slavenke Drakulić / Body, Death and Canon in Novel Divine Hunger by Slavenka Drakulić; str. 295

Joanna Grądziel-Wójcik i Krystyna Pieniążek-Marković: Žene u suvremenom kanonu na primjeru poljske književnosti / Kobiety we współczesnym kanonie na przykładzie literatury polskiej; str. 310

Gabriela Dobsai i Zoltán Medve: Recepcija hrvatskog ženskog pisma u mađarskoj književnosti (Hrvatsko žensko pismo i mađarski književni kanon) / The Reception of Croatian Women’s Writing in Hungarian Literature (Croatian Women’s Writing and Hungarian Literary Canon), str. 322

Francisco Javier Juez Gálvez: Hrvatski autori u počecima španjolskog kanona svjetske književnosti / Autores croatas en los comienzos del canon español de la literatura universal; str. 330

Kristina Grgić: Engleski književni kanon u povijestima hrvatske književnosti / English Literary Canon in the Histories of Croatian Literature; str. 346

Sintija Čuljat: Časopis Poezija kao prinos uspostavi suvremenoga hrvatskog pjesničkog kanona / Magazine Poetry as a Contribution to the Establishment of the Contemporary Croatian Poetry Canon, str. 373

Kazalo imena; str. 387

Kazalo geografskih pojmova; str. 405

ISBN 978-953-163-472-4