KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XVIII. FANTASTIKA: PROBLEM ZBILJE

KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XVIII. FANTASTIKA: PROBLEM ZBILJE

GRUPA AUTORA 2016. (360 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-433-5 Dodaj u košaricu

ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI  XVIII.
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa o komparativnoj povijesti hrvatske književnosti u svojoj cjelini daje novi uvid na temu Fantastika: problem zbilje. Opseg zbornika obuhvaća 23 priloga koji u tematskom i metodološkom smislu pokrivaju široki raspon krećući se od teorijskih pitanja o fantastičnoj književnosti do analize djela iz starije i novije hrvatske književnosti u kojima ima elemenata fantastike u usporedbi sa sličnim djelima u svjetskoj književnosti.
U prvom tematskom bloku autori naglasak stavljaju na teorijske dvojbe prema kojim se fantastična književnost promatrala kao žanr i stil pisanja tj. modus (Pavao Pavličić, Elisabeth von Erdmann, Lada Čale Feldman). Drugi tematski blok posvećen je razdoblju prve moderne (Kristina Grgić, Francisco Javier Juez Gálvez, Mirna Sindičić Sabljo, Branislav Oblučar, Maša Grdešić, Ane Tomljenović). U trećem bloku su obrađeni  razičiti pristupi pojedinim književnicima, pa su tako o fantastici u Vladimira Nazora pisali Jevgenij Paščenko i Cvijeta Pavlović, u Andrića Perina Meić a o kategoriji distopije Jolann Mann, Ivan Bošković, Miranda Levanat Peričić, Fedora Ferluga Petronio, Morana Čale, Sintija Čuljat, Gordana Galić Kakkonen, Lovro Škopljanac i Zoltan Medve. U zadnjem bloku dva su rada posvećena neknjiževnim medijima; Arianna Quarantotto piše o netipičnoj fantastici u pričama i ilustracijama Svjetlana Junakovića, a Irena Paulus piše o znanstveno fantastičnom filmu.
O fantastici kao žanru i modusu postoje brojne studije, knjige i članci, no ovaj zbornik donosi inovativne spoznaje o raznim kulturno-povijesnim aspektima djela hrvatskih pisaca u kojima se pojavljuje fantastika u usporedbi sa sličnim djelima u svjetskoj književnosti i to posebno u novijoj književnosti pa za tu problematiku postoji velik interes.

SADRŽAJ
Uvod / Foreword; str. 5
Program XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa Komparativna povijest hrvatske književnosti »Fantastika: problem zbilje«, 24.-25. rujna 2015.; str. 7
Pavao Pavličić: Po čemu je fantastika fantastična? / What Makes the Fantastic Fantastic?; str. 11
Elisabeth von Erdmann: Das Phantastische als Intention, Strategie und Bündnis zwischen Leser und Autor / Fantastično kao intencija, strategija i savez između čitatelja i autora: str. 23
Lada Čale Feldman: Omakalina Psiha / Omakala’s Psyche; str. 42
Kristina Grgić: Motiv mrtve ljubavi u Jorgovanićevoj i Gjalskijevoj fantastičnoj prozi / The Dead Beloved Motif in the Fantastic Tales of Rikard Jorgovanić and Ksaver Šandor Gjalski; str. 58
Francisco Javier Juez Gálvez: Leskovarova fantastika u španjolskom ruhu / La literatura fantástica de Janko Leskovar en español ; str. 77
Mirna Sindičić Sabljo: Matoš i Maupassantov model fantastične novele / Maupassant’s Model of Fantastic Novella and Matoš; str. 95
Branislav Oblučar: Fantastična proza ekspresionizma: Ispovijed Frana Galovića / Expressionist Fantastic Fiction: Fran Galović’s The Confession; str. 109
Maša Grdešić: »Šaptačka škrinja«: izvedba fantastičnog u romanima Marije Jurić Zagorke / Performing the Fantastic in Marija Jurić Zagorka’s Novels; str. 119
Ana Tomljenović: Ibsenove sablasti u hrvatskoj književnosti: Begovićeva Gospa od mòra / The Specters of Ibsen in Croatian Literature: Begović’s Lady from a Nightmare; str. 131
Jevgenij Paščenko: Nazorova pripovijetka Crveni tank kao alegorijska vizija zbilje i budućnosti / Nazor’s Short Story The Red Tank as an Allegorical Vision of Reality and Future; str. 147
Cvijeta Pavlović: Umjetničke bajke Vladimira Nazora / Vladimir Nazor’s Artistic Fairy Tales; str. 167
Perina Meić: Fantastično u Andrićevoj Jeleni, ženi koje nema / The Fantastic in Ivo Andrić’s Jelena, žena koje nema (Jelena, the Woman Who is Not); str. 177
Jolán Mann: Modusi fantastike Krležina opusa u kontekstu svjetske književnosti / Modalities of the Fantastic in the Work of Miroslav Krleža in the Context of World Literature; str. 193
Fedora Ferluga-Petronio: Le prose fantastiche di Nikola Šop / Fantastične proze Nikole Šopa; str. 210
Morana Čale: Braća i rođaci iz noćne more: Benitovo bdjenje / Brothers and Relatives from a Nightmare: Benito’s Wake; str. 225
Sintija Čuljat: Rosa Mystica Zlatka Tomičića – pikareska s obilježjima fantastike / Zlatko Tomičić’s Rosa Mystica – A Picaresque with Elements of the Fantastic; str. 241
Gordana Galić Kakkonen: Fantazije o Pragu: kontekstualizacija prostornog imaginarija (U. Eco, M. Urban, G. Tribuson) / Fantasies about Prague: Contextualizing Spatial Imaginary (U. Eco, M. Urban, G. Tribuson); str. 255
Ivan Bošković: Utopija/distopija u gastronomskom ruhu – Barbierijev recept / Utopia / Dystopia as Gastronomy – Barbieri’s Recipe; str. 273
Lovro Škopljanac: Fantastična temporalnost u romanima Harukija Murakamija i Luke Bekavca / Fantastic Temporality in Novels by Haruki Murakami and Luka Bekavac; str. 285
Zoltán A. Medve: S ove ili s one strane. Mađarska književnost s fantastičnim elementima u kontekstu hrvatske fantastične književnosti / On This or on That Side. Hungarian Literature with Fantastic Elements in the Context of Croatian Fantastic Literature; str. 296
Miranda Levanat-Peričić: Metažanrovska obilježenost spekulativne fikcije u hrvatskoj književnosti: od Šufflaya do Mlakića / Metageneric Characteristics of Croatian Speculative Fiction: from Šufflay to Mlakić; str. 307
Arianna Quarantotto: Tra immagine e parola: il mondo fantastico di Svjetlan Junaković / Između riječi i slike: Fantastični svijet Svjetlana Junakovića; str. 319
Irena Paulus: Glazba u filmu Gosti iz galaksije u kontekstu svjetskoga znanstvenofantastičnog filma / Music in Visitors from the Galaxy in the Context of Global Science Fiction Film; str. 328
Kazalo osobnih imena; str. 347
Kazalo zemljopisnih naziva; str. 353

ISBN 978-953-163-433-5