KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XVII. POEMA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI: PROBLEM KONTINUITETA

KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XVII. POEMA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI: PROBLEM KONTINUITETA

GRUPA AUTORA 2015. (350 str.) — Znanost o književnosti Cijena: 70 kn redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-416-8 Dodaj u košaricu

Uvod/ Foreword; str. 5
Program XVII. međunarodnoga znanstvenog skupa Komparativna povijest hrvatske književnosti »Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta«, 25. – 26. rujna 2014. ; str. 7
Dunja Fališevac: Poema,  epilij, pjesan, spjev  –  neka terminološka pitanja u hrvatskoj znanosti o književnosti/ Narrative Poem, Epyllion, Poem, Epic – some Terminological Issues in Croatian Literary Scholarship; str. 9
Lada Čale Feldman: Što je dramsko u poemi?/ What is Dramatic in a Narrative Poem?; str. 21
Lovro Škopljanac: Sižejna izgradnja poeme u starijoj hrvatskoj književnosti/ Structuring of Narrative Poem Syuzhet in Older Croatian Literature; str. 34
Mirna Sindičić Sabljo: Epistolarni oblik Kanižlićeve Svete Rožalije/ The Epistolary Form of Kanižlić’s Saint Rosalia; str. 47
Arianna Quarantotto: »La croce onorata e la dorata libertà«. La parola poetica alla base della construzione dell’immaginario nazionale. Rilettura di Smrt Smail-age Čengijića di Ivan Mažuranić/ Štovanje križa i zlatna sloboda. Pjesnička riječ u osnovi stvaranja na¬cionalnoga imaginarija. Interpretacija djela Smrt Smail-age Čengića Ivana Mažuranića; str. 58
Kristina Grgić: Smrt Smail-age Čengića i »byronska poema«/ The Death of Smail-aga Čengić and the »Byronic Narrative Poem«; str. 73
Jevgenij Paščenko: Poema kao politički iskaz: Ivan Mažuranić i Taras Ševčenko/ The Narrative Poem as a Political Statement: Mažuranić and Taras Shevchenko; str. 93
Perina Meić: Kako su Mažuranića čitali u Bosni i Hercegovini/ How Mažuranić Was Read in Bosnia and Herzegovina/ str.108
Cvijeta Pavlović: Strossmayerovska »romantička« ideja od Botićeva spjeva »Bijedna Mara« do Hatzeove opere »Adel i Mara«/ The Strossmayerian »Romantic« Idea from Botić’s Narrative Poem »Bijedna Mara« to Hatze’s Opera »Adel i Mara«; str. 137
Branislav Oblučar: Narcis Radovana Ivšića – poema u obzoru avangarde / Radovan Ivšić’s Narcissus (Narcis) – A Narrative Poem’s Avant-Garde Horizon; str. 151
Slaven Jurić: Žanrovski paradoksi u Goranovoj Jami/ Paradoxes of Genre in Ivan Goran Kovačić’s  The Pit (Jama); str. 168
Francisco Javier Juez Gálvez: Poema Jama Ivana Gorana Kovačića i njezina inačica na španjolskom jeziku (1951.)/ El poema Jama (‘La fosa’) de Ivan Goran Kovačić y su variante en español (1951); str. 180
Pavao Pavličić: Kajkavske poeme Tomislava Prpića/ Tomislav Prpić’s Kajkavian Narrative Poems; str. 199
Fedora Ferluga-Petronio: Svemirske poeme Nikole Šopa/ I poemi cosmici di Nikola Šop; str. 215
Ivan Bošković: Nikola Milićević: Elegija za moje mrtve – elegija ili poema, ili/ Nikola Milićević: An Elegy for My Dead – An Elegy, or a Narrative Poem, or.; str. 223
Sintija Čuljat: Između govora i objave – poema Vlade Gotovca/ Between Speech and Revelation: The Narrative Poetry of Vlado Gotovac; str. 234
Zoltán A. Medve: Književna tvorevina u navodnicima. Poema u (suvremenoj) mađarskoj književnosti s posebnim osvrtom na književno nazivlje/ Irodalmi termék – idézőjelben. Poéma a (modern) magyar irodalomban; str. 246
Višnja Rogošić: Poema na pozornici: Ljubav i pamćenje u slikama Kugla Glumišta/ Narrative Poem on the Stage: Love and Memory in the Images of Kugla Theatre; str. 258
Josip Užarević: Sven Adam Ewin, Preobrazba (Hrvatska poema 21. st.)/ Sven Adam Ewin, Metamorphosis (21st century Croatian Narrative Poem); str. 278
Sven Adam Ewin, Preobrazba (poema) str. između 292/293
Irena Paulus: Poetski izraz u glazbenim videozapisima 2cellos: Smooth Criminal i Hurt/ Poetic Form in 2Cellos’ Music Videos: Smooth Criminal and Hurt; str. 294
Kazalo osobnih imena; str. 309
Kazalo zemljopisnih naziva; str. 317

ISBN 978-953-163-416-8