KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XVI. MATOŠ I KAMOV: PARADIGME PRIJELOMA

KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XVI. MATOŠ I KAMOV: PARADIGME PRIJELOMA

GRUPA AUTORA 2014. (372 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-406-9 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:
Uvod / Foreword; str. 5
Program međunarodnoga znanstvenog skupa Komparativna povijest hrvatske književnosti »Matoš i Kamov: paradigme prijeloma«, 25.- 27. rujna 2013., neodržanoga zbog financijskih poteškoća; str. 7
Program međunarodne konferencije: Komparativna povijest hrvatske knji¬ževnosti »Matoš i Kamov: paradigme prijeloma« održane naknadno u obliku pozvanih predavanja u sažetom opsegu 20.-21. ožujka 2014., zbog izostanka financijske potpore; str. 10
Ivan Bošković: Kamov (zašto ga Matoš nije volio?); geneza jednoga odnosa / Kamov (Why did Matoš not like Him?); Genesis of a Relationship; str. 13
Fedora Ferluga-Petronio: La ricezione di Jako Polić Kamov in Italia / Recepcija Janka Polića Kamova u Italiji; str. 26
Pau Sanchis Ferrer: Kamov a Barcelona: una passejada literària / Kamov u Barceloni: jedna literarna šetnja; str. 35
Daniela Kurucová: Prijevodi i recepcija Antuna Gustava Matoša i Janka Polića Kamova u Slovačkoj / Übersetzungen und Rezeption Antun Gustav Matošs und Janko Polić Kamovs in der Slowakei; str. 43
Jevgenij Paščenko: Matoš u kontekstu ukrajinsko-hrvatskih usporedbi / Matoš in the Context of Ukrainian-Croatian Comparisons; str. 52
Марина Дробышева: Концепция красоты и свободы: Антун Густав Матош — эссеист в эпоху хорватского модерна и его русская рецепция / Koncept ljepote i slobode: Antun Gustav Matoš – esejist u razdoblju hrvatske moderne i njegova ruska recepcija; str. 63
Francisco Javier Juez Gálvez: »Španija mi se uvijek činjaše latinska Hrvatska«:  Matoš i španjolska kultura / »España me ha parecido siempre una Croacia latina«: A. G. Matoš y la cultura Española; str. 69
Cvijeta Pavlović: Matoš, Barrès i pitanja klasifikacije / Matoš, Barrès and Issues of Classification; str. 84
Tatjana Jukić: Matoš i mazohizam / Matoš and Masochism; str. 97
Morana Čale: Kamov: »…da mogu opjevati bolest« / Kamov: Extolling the Disease of the self; str. 111
Vladimir Gvozden: Matošev estetizam / Matoš’s Aestheticism; str. 143
Martina Petranović: Matoš i kazalište / Matoš and Theatre; str. 157
Arianna Quarantotto: Janko Polić Kamov: Brada, Antun Gustav Matoš: O tebi i o meni. Matoš e Kamov tra Simbolismo e Scapigliatura: la poetica dell’erranza / Janko Polić Kamov: Brada, Antun Gustav Matoš: O tebi i o meni.  Matoš i Kamov između simbolizma i »scapigliature«: poetika lutanja; str. 179
Lada Čale Feldman: Posvećeno Kamovu, u spomen Matošu: »Velegrad i duhovni život« u Krležinom Hodorlahomoru Velikom  / Dedicated to Kamov, in Memory of Matoš: »Metropolis and Mental Life« in Hodorlahomor the Great by Miroslav Krleža; str. 193
Tomislav Šakić: Problemi žanrovske klasifikacije nefikcijske proze Antuna Gustava Matoša / Problems of Classifying Antun Gustav Matoš’s Non-Fictional Prose; str. 208
Slaven Jurić: Ambivalentni glasovi Kamovljeve Psovke / The Ambivalent Voices of Kamov’s Psovka; str. 225
Andrea Mayer-Fraatz: Ambigvitet i ambivalentnost u Romanu Janka Polića Kamova / Ambiguität und Ambivalenz im Roman  Janko Polić Kamov; str. 236
Sintija Čuljat: »Zadane rime« Antuna Gustava Matoša i Janka Polića Kamova / On Metric Verse Semantics of A. G. Matoš and J. P. Kamov; str. 248
Kristina Grgić: Intertekstualnost u Matoševoj peoziji / Intertextuality in Matoš’s Poetry; str. 263
Lovro Škopljanac: Poezija Kamova i Matoša iz očišta kognitivne poetike / The Poetry of Kamov and Matoš from the Viewpoint of Cognitive Poetics; str. 283
Antonija Eremut: Antun Gustav Matoš i Hermann Bahr: pogled na Dalmaciju početkom XX. stoljeća / Antun Gustav Matoš and Hermann Bahr: Seeing Dalmatia at the Outset of the XXth Century; str. 295
Perina Meić: Slobodar Stanislav Šimić o pjesništvu Janka Polića Kamova / Firebrand Stanislav Šimić on Janko Polić Kamov’s Poetry; str. 309
Pavao Pavličić: Šoljanov Matoš / Šoljan’s Matoš; str. 325
Višnja Rogošić: Što je Brezovcu Kamov? 7 What is Kamov to Brezovec?; str. 343
Kazalo osobnih imena; str. 355
Kazalo zemljopisnih naziva; str. 365

ISBN 978-953-163-406-9