KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XIV. ROMANTIZAM-ILIRIZAM-PREPOROD

KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XIV. ROMANTIZAM-ILIRIZAM-PREPOROD

GRUPA AUTORA 2012. (364 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 3,98 (30 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-377-2 Dodaj u košaricu

Uvodna bilješka/ Introduction; str. 5
Marko Špikić: Poimanje fragmenta kod hrvatskih preporoditelja/ Perception of Fragments in the Period of the Croatian National Revival; str. 7
Branko Vuletić: Lingvistika, fonetika i poetika ilirizma/ Linguistics, Phonetics and Poetics of the Illyrian Movement; str. 23
Vinko Brešić: Zamućeno područje hrvatske književne historiografije. Uvod u medijsko čitanje hrvatske književnosti/ Blurred Area of Croatian Literary Historiography. Introduction to a Media Reading of Croatian Literature; str. 38
Ivan Bošković: Književnost politike – programski tekstovi Hrvatskog narodnog preporoda/ The Literature of Politics – Manifests of the Croatian National Revival; str. 46
Natka Badurina: Između suzdržanosti i fascinacije: romantizam, povijesna tragedija i sublimno shvaćanje povijesti/ Tra diffidenza e fascinazione: il romanticismo, la tragedia storica e l’atteggiamento sublime verso la storia; str. 63
Arianna Quarantotto: Storie, leggende, cronache della casa d’Angiò nella letteratura romantica croata/ Priče, legende i kronike o Anžuvinskoj dinastiji u književnosti hrvatskoga romantizma; str. 79
Jevgenij Paščenko: Preporod i romantizam u stvaranju nacionalnog identiteta: ukrajinsko-hrvatske paralele/ Revival and Romanticism in the Creation of  National Identity: Ukrainian – Croatian Parallels; str. 95
Zoltán A. Medve: »U nas i u drugih nacija«. Nekoliko natuknica o hrvatskoj i mađarskoj književnosti prve polovice 19. stoljeća/ 0 Nálunk és más nemzeteknél; str. 110
Lovro Škopljanac: Književne paralele hrvatskog i japanskog preporoda u 19. stoljeću/ Literary Parallels between Croatian and Japanese Revival in the 19th Century; str. 121
Jelena Šesnić: Romantičarska estetika i kulturno-nacionalna politika na primjerima iz američkoga i hrvatskoga korpusa: ilirski i američki »domoroci«/ Romanticist Aesthetics and Cultural and National Politics, with the Examples from the Croatian and American Corpus: Illyrian and American ‘Natives’; str. 132
Helena Peričić: Uzori koji to ne mogu biti? (ili kolektivno vs. individualno)/ Role Models that cannot Be? (or Collective vs. individual); str. 149
Suzana Coha: Između drage i domovine: O pjesništvu Hrvatskoga narod¬nog preporoda/ Between a Beloved and a Homeland: on the Poetry of the Croatian  National Revival; str. 159
Francisco Javier Juez Gálvez: Egzotizam hrvatskog romantizma u prijevodima španjolske književnosti/ El exotismo del romanticismo Croata en las traducciones de la literatura Española; str. 175
Sintija Čuljat: Europski romantizam i pjesničke preoblike Stanka Vraza/ European Romanticism and Poetic Modes of Stanko Vraz; str. 199
Kristina Grgić: Vrazovi prepjevi s engleskog jezika/ Stanko Vraz’s Literary Translations from English; str.  213
Fedora Ferluga-Petronio: Misaona poezija Petra Preradovića/ La poesia filosofica di Petar Preradović; str. 234
Renate Hansen-Kokoruš: Putositnice Antuna Nemčića i romantična orijentacija/ Antun Nemčić’s Putositnice and Romantic Orientation; str. 244
Pavao Pavličić: Koordinate Grobničkog polja/ Coordinates of Grobničko polje (Grobnik Field); str. 254
Josipa Tomašić: Struktura Lovorika Luke Ilića Oriovčanina/ The Structure of Lovorike (Laurels) by Luka Ilić Oriovčanin; str. 272
Maša Grdešić: Romansa u pismima: pripovjedni ton u Stankovačkoj učiteljici Ivana Perkovca i Branki Augusta Šenoe/ A Romance in Letters: Narrative Tone in Ivan Perkovac’s Stankovačka učiteljica (A Teacher in Stankovac) and August Šenoa’s Branka; str.  283
Cvijeta Pavlović: Šenoine bajke i fantastika u hrvatskom romantizmu/ Šenoa’s Fairy Tales and Fantasy in Croatian Romanticism; str. 297
Tatjana Jukić: Ilirizam i tumačenje snova: Gundulići Vlaha Bukovca/ The Illyrian Movement and the Interpretation of Dreams: Ivan Gundulić in the Paintings of Vlaho Bukovac ; str. 311
Nikica Gilić: Elementi romantizma Sna doktora Mišića kao poticaj televizijskom romantizmu 1970-ih/ Elements of Romanticism in Dr. Mišić’s Dream as an Inspiration for Television Romanticism of the 1970s; str. 329
Kazalo osobnih imena; str. 345
Kazalo zemljopisnih naziva; str. 355

ISBN  978-953-163-377-2