KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova X

KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova X

grupa autora 2008. (484 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-310-9 Dodaj u košaricu

TEMA ZBORNIKA: SMJEROVI I METODOLOGIJE KOMPARATIVNOG PROUČAVANJA HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI

SADRŽAJ
Uvodna bilješka/ Prefatory note; str. 5
Milivoj Solar: Koncepcije povijesti svjetske književnosti/ The Concepts of History of World Literature; str. 7
Cvijeta Pavlović: Hrvatska književnost u povijesti svjetske književnosti/ Croatian Literature in the History of World Literature; str. 11
Helena Peričić: »Pobuna protiv pozitivizma…« (Mali hommage R. Welleku kroz prizmu hrvatske/svjetske književnosti i kritike s početka XXI. st.) / »Revolt against Positivism« (A Hommage to R. Wellek through the Prism of Croatian / World Literature and Literary Criticism at the Beginning of the 21st Century); str. 20
Perina Meić: Načela metodološkoformacijske analize/ Principles of the Methodologically-formational Analysis; str. 32
Martina Petranović: Teatrološko lice hrvatske kostimografije/ Costume Design in Croatia from a Theatrological Perspective; str. 46
Dean Duda: Gajo Peleš ili zanat književnog povjesničara/ Gajo Peleš or Literary Historian’s Craftsmanship; str. 62
Rosalba Asino: Un croatista a prestito — il caso Mladen Machiedo/ Kroatist na posudbu — slučaj Mladena Machieda; str. 70
Slaven Jurić: Postoji li hrvatska stihološka škola?/ On the Study of Versification in Croatia; str. 90
Sintija Čuljat: Pristupi proučavanju hrvatske pjesme u prozi/ The Approaches to the Study of Croatian Prose Poem; str. 100
Višnja Rogošić: Suvremeno izvedbeno nazivlje: uporabljivost pojmova plesno kazalište i performans-kazalište/ Contemporary Performing Arts Terminology: How Relevant are the Terms »Dance Theatre« and »Performance Theatre«?; str. 110
Nikica Gilić: Novija recepcija hrvatskog igranog filma 1950-ih – slučaj filma H-8… Nikole Tanhofera/ Recent Reception of Croatian 1950’s Feature Films: The Case of Nikola Tanhofer’s H-8 …; str. 122
Luka Bekavac: Preživjeti u prijevodu: Benjamin, Abraham, Derrida/ Living on (in Translation): Benjamin, Abraham, Derrida; str. 135
Ljiljana Avirović: Smjerovi i metodologije u prevođenju hrvatske  književnosti na talijanski/ Tendenze e metodologie nella traduzione della letteratura croata in italiano; str. 155
Natka Badurina: Postkolonijalizam, balkanizam i ženski studiji/ Postcolonialismo, balcanismo e studi femminili; str. 166
Morana Čale i Lada Čale Feldman: Dvojnik: od teme do metode/ Le double: du thème à la méthode; str. 176
Pavao Pavličić: Starija hrvatska književnost u svjetlu suvremenih pristupa/ Old Croatian Literature in the Light of Contemporary Approaches; str. 186
István Lőkös: Neki paralelizmi moralno-biblijskih tema i egzempluma/parabola u Marulićevom i mađarskom epskom pjesništvu 16. stoljeća/ The Parallelism of Moral and Biblical Topics and Exempla/Parables in Marulić’s and Hungarian Epic Poetry of the 16th Century; str. 201
Fedora Ferluga-Petronio: La ricezione dell’opera di Junije Palmotić da parte della slavistica italiana nel contesto del teatro (rinascimentale e) barocco croato/ Prikazi opusa Junija Palmotića u talijanskoj slavistici u kontekstu proučavanja hrvatskog (renesansnog i) baroknog kazališta; str. 220
Aleksandar Flaker: Poredbenjak s Putositnicama suočen/ A Comparative Analysis of Nemčić’s Putositnice (Travel Sketches); str. 230
Željka Matijašević: Toplakova »dobro« strukturirana neuroza i pokušaj izlaska iz hipertrofije neurotske autoanalize: Isušena kaljuža Janka Polića Kamova/ Toplak’s »Well« Structured Neurosis and an Attempt to Escape the Hyperthropic Neurotic Autoanalysis: Kamov’s The Dried-Out Mire; str. 236
Ivan Bošković: Talijanske teme Bogdana Radice/ Bogdan Radica’s Italian Topics; str. 247
Ivana Akrap: Ivaniševićev Ungaretti/ Ivanišević’s Ungaretti; str. 271
Ivana Mandić Hekman: Hrvatska književnost u Zabavnoj biblioteci Nikole Andrića/ Croatian Literature in Zabavna Biblioteka (Fun Library) by Nikola Andrić¸str. 294
Jevgenij Paščenko: Hrvatska književnost u ukrajinskim komparativnim proučavanjima/ Croatian Literature in Ukrainian Comparative Literature Studies; str. 311
Julian Kornhauser: Komparatistički pristup hrvatskoj književnosti nakon II. svjetskog rata/ The Comparative Approach to Croatian Literature after World War Two; str. 335
Zoltán Medve: Paralele i asimetrije: o nekim pitanjima kanonizacije hrvatske književnosti u Mađarskoj (od vremena Monarhije do 1990.)/ Parallels and Asymmetries: Some Questions about Canonization of Croatian Literature in Hungary (from the Period of Austro-Hungarian Monarchy to 1990); str. 345
Francisco Javier Juez Gálvez: Kroatistički trenuci španjolske slavistike/ Momentos croatísticos de la eslavística española del siglo XX.; str. 358

Tekstovi nastali povodom 50 godina Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1956.-2006.):
Mirko Tomasović: Prinosi prof. Ive Hergešića poredbenoj povijesti hrvatske književnosti/ Professor Ivo Hergešić’s Contribution to the Comparative History of Croatian Literature; str. 371
Maja Hribar-Ožegović: Profesorska figura Ive Hergešića/ Ivo Hergešić as a Professor; str. 389
Giga Gračan: Umjesto neodržanog izlaganja…/ In Lieu of Giving Talk…  ; str. 392
Branko Vuletić: Komparativna fonetika književnosti/ The Relationship between Phonetics and Comparative Literature; str. 408
Jasmina Vojvodić: Remen i cipela (Novakova Pripovijest o Marcelu Remeniću i Gogoljeva Kabanica)/ A Belt and a Shoe (Novak’s A Tale of Marcel Remenić and Gogol’s The Overcoat); str. 419
Milka Car: Slike Hrvata u romanu Christopha Ransmayra Užasi leda i tame (Die Schrecken des Eises und der Finsternis)/ The Portrayal of Croatian People in Christoph Ransmayr’s Novel The Terrors of Ice and Darkness; str. 428
Marija Paprašarovski: Diskurz potisnute seksualnosti u dramama Janka Polića Kamova/ The Discourse of the Suppressed Sexuality in Janko Polić Kamov’s Plays; str. 437
Helena Peričić: Metaliterarnost i multikulturalnost hrvatske drame druge polovice XX. st./ Metaliterariness and Multiculturalism in Croatian Drama from the Second Part of the 20th Century; str. 447
Kazalo osobnih imena; str. 461

ISBN 978-953-163-310-9