KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova IX. HRVATSKA KNJIŽEVNOST XX. STOLJEĆA U PRIJEVODIMA

KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova IX. HRVATSKA KNJIŽEVNOST XX. STOLJEĆA U PRIJEVODIMA

grupa autora 2007. (432 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-294-2 Dodaj u košaricu

EMISIJA I RECEPCIJA

Sadržaj:

Uvodna bilješka /Introduction; str. 5
Tonko Maroević: Herkulski i pepeljuginski posao/Ivo Frangeš traduttore e traduttologo; str. 7
Ljiljana Avirović: Inventura/Inventario; str. 18
Fedora Ferluga-Petronio: Le traduzioni in italiano degli autori croati nell’antologia di Arturo Cronia Le più belle pagine della letteratura serbocroata (Milano, 1963)/ Talijanski prijevodi hrvatskih autora u antologiji Artura Cronije – Le più belle pagine della letteratura serbocroata (Milano, 1963.); str. 29
Rosalba Asùno: Poeti croati moderni, Uno scorcio di poesia croata nel florilegio di Luigi Salvini/Poeti croati moderni, Osvrt na hrvatsko pjesništvo u zbirci Luigija Salvinija; str. 41
Iva Grgić: Neizvjesnost recepcijskih uporišta: O Cesariću i Tadijanoviću u talijanskim prijevodima/L’instabilità dei riferimenti: su Cesarić e Tadijanović nelle traduzioni italiane; str. 50
Marina Barbić-Poropat: Prevoditeljev pristup originalu: Veljko Barbieri na talijanskome /L’approccio del traduttore all’ originale: Veljko Barbieri in italiano; str. 64
Andrea Meyer-Fraatz: Dvije Kleistove drame u hrvatskom prijevodu i
na hrvatskim pozornicama: Prinz Friedrich von Homburg i Amfitryon/ Kleist’s dramas: Translations into Croatian and Performances on Croatian Stages; str. 69
Leszek Małczak: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006./ Polskie przekłady litertury chorwackiej w okresie 1990-2006; str. 75
Jevgenij Paščenko: Ukrajinsko-hrvatska prepoznavanja kroz 20. stoljeće: ime i tekst/Ukrainian – Croatian Connections in the 20th Century: The Name and the Text; str. 105
Zoltán Medve: Trenutci povijesti: suvremena hrvatska proza u mađarskim prijevodima od devedesetih/The Moments in History: Contemporary Croatian Fiction in Hungarian Translations; str. 126
Francisco Javier Juez Gálvez: Pregled hrvatske književnosti prevedene u Španjolskoj devedesetih godina 20. stoljeća/An Overview of the Croatian Literature Translated into Spanish during the 1900s; str. 137
Simona Delić: Usmeno prevođenje i kultura: nove metamorfoze mita
o Prokni i Filomeli u tradicijskim baladama južne Europe/Oral Translation and Culture: New Metamorphoses of the Myth about Philomela and Procne in the Traditional Ballads of Southern Europe; str. 155
Cvijeta Pavlović: Hrvatska književnost u orijentalnom krugu: Orijentalne priče Marguerite Yourcenar/Croatian Literature in the Oriental Circle: Oriental Tales by Marguerite Yourcenar; str. 191
Aleksandar Flaker: Recepcija kao revizija moderne ruske književnosti
u Hrvatskoj poslije 1918./Reception as Revision of the Modern Russian Literature in Croatia after 1918; str. 205
Mirko Tomasović: Nikolićeva pjesma Cjelovi proljeća u talijanskim prepjevima Vladimira Nazora (1942.) i Dubravka Pušeka (1988.)/Nikolić’s Poem Cjelovi proljeća (Gentle Kisses of Spring) and its Translations into Italian by Vladimir Nazor (1942) and Dubravko Pušek (1988); str. 210
Pavao Pavličić: Jesenjin, Lorca i Prévert, miljenici hrvatskog čitateljstva/
Yesenin, Lorca and Prevert: Croatian Readership’s Favourite Poets; str. 222
Željka Matijašević: Krležino viđenje Freuda/Krleža’s Attitude Towards Freud’s Psychoanalysis; str. 237
Maša Grdešić: Popularna književnost i shopping: predodžbe ženskih
žanrova u Gospođi Bovary i Tri kavaljera frajle Melanije/Popular Fiction and Shopping: Images of Women’s Genres in Gustave Flaubert’s Madam Bovary and Miroslav Krleža’s Tri kavaljera frajle Melanije; str. 247
Tatjana Jukić: Tajni agenti ili agenti tajne?: Le Carré u Hrvatskoj i
obećanje manjinske književnosti/Secret Agents or the Agency of Secrets? (Le Carré in Croatia and the Promise of Minor Literature); str. 281
Jelena Šesnić: Novija hrvatsko-američka književnost: od iseljeničkog, etničkog do dijasporijskog pisma/Contemporary Croatian American Literature: From Emigrant, Exilic and Ethnic to Diasporic; str. 292
Sintija Čuljat: Prepoznavanje suvremene hrvatske poezije u svijetu:
primjer pjesnika-prevoditelja Marija Suška/Recognizing Contemporary Croatian Poetry Worldwide: ThePoet-translator Mario Suško’s Example; str. 312
Martina Petranović: Crveni vitez je vitez u crvenome ili inozemna recepcija suvremene hrvatske drame/Contemporary Croatian Drama and its Reception Abroad; str. 321
Helena Peričić: Grčki povodi Marovićevim dramama (Poetička recepcija mitsko-literarnih i povijesnih veličina)/The Greek Motifs in Marović’s Plays (Poetic Reception of Mythical-Literary and Historical Authorities); str. 348
Leo Rafolt: O velikome mehanizmu povijesti, ili o njegovim aporijama:
elizabetinci, Ivšić, Kott: unakrsno čitanje/On the Great Mechanism of History, or its Aporias: the Elizabethans, Ivšić, Kott: A Parallel Reading; str.  359
Nikica Gilić: Recepcija filmova Larsa von Triera i hrvatski film na prijelazu tisućljeća/The Reception of Lars von Tirer’s films and Croatian Turn-of-Millenium Cinema; str. 380
Sanja Šoštarić: O prevođenju knjiŽevno-teorijskog nazivlja/On Translating Literary-Theoretical Terms; str. 396

Kazalo osobnih imena; str. 405

ISBN 978-953-163-294-2