KNJIGA I DRUŠTVO, SV. I

KNJIGA I DRUŠTVO, SV. I

GRUPA AUTORA 2019. (280 str.) — Povijest Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-492-2 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ

Predgovor / Ivanka Kuić, str. 5
Raspored izlaganja, str. 9

Josip Stipanov: Knjiga kao (komunikacijska) funkcija / Book as a Communication Function, str. 11

Miha Kovač: Kratka zgodovina konca knjige / A Brief History of the End of Book, str. 21

Daniela Živković: E-knjiga kao prilog intelektualnoj povijesti Hrvatske ili Što činiti kako jednog dana ne bismo rekli: svjedočili smo nastanku budućnosti i nestanku prošlosti / E-Book as a Contribution to the Intellectual History of Croatia or How to Avoid Saying One Day: »We Witnessed the Coming of Future and Vanishing of the Past.«, str. 29

Zlata Živaković-Kerže: Knjiga, temelj književnog, društvenog i inog života u Osijeku i Slavoniji / Book as a Basis of Literary, Social and Other Life in Osijek and Slavonia, str. 41

Stanko Piplović: Formiranje suvremenog ambijenta stručne knjige u Splitu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće / Creation of a Contemporary Atmosphere of Expert Literature in Split at the Turn of the 20th Century, str. 51

Marina Vinaj: Obiteljske knjižnice – baštinske kulturno-povijesne riznice: uz poseban oslik knjižnice valpovačkog vlastelinstva / Family Libraries – Hereditary Cultural-Historical Treasure Stories: with a Special Review of the Nobility of Valpovo’s Library, str. 75

Arsen Duplančić: Arheološka i povijesna djela u knjižnici Carla i Francesca Lanze / Archeological and Historic Works in the Library of Carlo and Francesco Lanza, str. 93

Jelena Sabljić Vujica: Čitanje eseja u kontekstu suvremene hrvatske književnosti / Reading of the Essay in the Context of Contemporary Croatian Literature, str. 143

Dina Marković: Geneza Peićevih putopisnih knjiga: komunikacija i čitanje / Genesis Peić’s Books; Communication and Reading, str. 159

Nada Topić: Čitateljski interesi hrvatskih iseljenika u međuratnom razdoblju / Reading Interests of Croatian Emigrants in the Interwar Period, str. 171

Marko Dragić: Gospa Sinjska u djelima fra Ivana Markovića / Our Lady of Sinj in the Works of Fr. Ivan Marković, str. 183

Sanja Brbora: Orbis Sensualium Pictus – zanimljiva i utjecajna knjiga iz 17. st. / Orbis Sensualium Pictus – an Interesting and Influential Book from 17th Century, str. 199

Hanja Anić: Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata i njegov odjek u znanstvenoj javnosti kroz razmjenu do početka Prvoga svjetskog rata / Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata and Its Impact on Public Science through Exchange until the Beginning of WWI., str. 213

Mariyana Stamova: Zabrane čitanja i uništavanje pisane riječi/knjiga (osvrt na Bugarsku) /

Prohibition and Destruction of the Written Word/Book (Review of Bulgaria), str.  241

Ivanka Kuić: Receptivni prostor knjige i »Prometejevi nasljednici«: prilog socijalnoj povijesti knjige u Dalmaciji u preporodno i postpreporodno vrijeme / Book Reception Space and »The Heirs of Prometheus«: a Contribution to the Social History of the Book in Dalmatia during and after the National Revival, str. 249

Kazalo osobnih imena / Kazalo geografskih pojmova, str.  261

ISBN 978-953-163-492-2