KIPARSTVO RIMSKE DALMACIJEThe Sculpture of the Roman Province of Dalmatia

NENAD CAMBI 2005. (284 str.) — Arheologija Cijena: € 19,91 redovni popust od 10% ISBN 953-163-200-6 Dodaj u košaricu

Ova knjiga je monografija o razvoju skulpture u rimskoj provinciji Dalmaciji, a za koju nema usporedbe ni u domaćoj niti u stranoj literaturi. Ona upotpunjuje svjetsku literaturu o rimskoj skulpturi daleko nadilazeći puku dopunu inventara predmetima s ovog područja.
Akribiju, besprijekoran metodološki pristup i upućenost u problematiku jasno uviđamo iz načina kojim autor piše o namjeni, ulozi, mjestu postavljanja i tektonici spomenika; o stilskim i modnim trendovima koji se uočavaju na skulpturi; zatim o umjetničkoj razini izvedbe, psihičkim izražajima likova i fizionomijskim detaljima portreta; kao i o radioničkoj produkciji, motivima, atribuciji i kronologiji. Sveobuhvatnost, temeljitost izlaganja i vrsnoća brojnih novih zaključaka u djelu svrstavaju ga među najkvalitetnija europska znanstvena djela srodne tematike.
Obuhvaćeno je razdoblje afirmiranog rimskog vladanja prostorom Damacije, dakle od 1.st. pr. Krista do početka 4. st., odnosno do pojave ili prevlasti kršćanstva i njegova umjetničkog izričaja. Autor je bio u mogućnosti analizirati odabranu građu na dvije razine. Prvo, na razini društvenih prilika kao uvjeta nastanka umjetničkih spomenika, i drugo, na razini povratnog djelovanja tih spomenika na daljnju romanizaciju i akulturaciju domaće sredine, kao i na stvaranje osobitog provincijalnog kulturnog izričaja. Na ovaj način dosada se nije obrađivala rimska skulptura, a bilo je potrebno izvanredno poznavanje i ikonografije umjetničkih spomenika i zakonitosti proizvodnje kako bi se moglo donijeti zaključke o mjestu provincije Dalmacije u umjetničkoj proizvodnji rimskog svijeta, o trgovačkim vezama, te o imovinskoj moći njenih stanovnika. Autovo poznavanje svih aspeketa odabrane građe, i to ne samo provincijalne, nego cjelokupnog korpusa rimskog kiparstva, nema premca u hrvatskoj arheologiji; europska razina monografije ostvarene na toj premisi isto je tako neupitna.
Knjiga je bogato ilustrirana s 320 ilustracija, veoma kvalitetnih fotografija spomenika koji se u tekstu ne obrađuju kataloški, već uklopljeni u sadržajnu shemu.
Sažetak na engleskom jeziku (40 str.)