JUŽNA HRVATSKA U EUROPSKOM FIZIOKRATSKOM POKRETU

DANICA BOŽIĆ-BUŽANČIĆ 1995. (415 str.) — Povijest Cijena: € 3,98 (30 kn) redovni popust od 10% ISBN 953-163-019-4 Dodaj u košaricu

Prvi sintetički prikaz akademija u hrvatskoj povijesnoj znanosti uspješno dokazuje da je fiziokratski pokret potakao gospodarski razvoj u gradskom društvu feudalne Dalmacije u kojoj su do tada dominirali kolonatski odnosi. S akademijama započinje u nas organizirani skupni rad na istraživanju i unapređenju gospodarstva, napose poljodjelstva, po uzoru na iskustva razvijenog europskog Zapada. Neki članovi akademija postali su poznati kao vrsni stručnjaci za ribarstvo, maslinarstvo, uljarstvo, ratarstvo, perivoje… Okupljale su akademije široki krug članova iz različitih društvenih slojeva, liječnike, pravnike, polihistore, glazbenike, svećenike, težake. Po svom gospodarskom i literarnom obilježju one su potakle gospodarski napredak i nastavile njegovati kulturu duha. Knjiga sadrži sažetke na talijanskom i engleskom.