JEZIK U STARIM VERSIMA HRVATSKIM

JEZIK U STARIM VERSIMA HRVATSKIM

AMIR KAPETANOVIĆ 2016. (252 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 17,25 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-422-9 Dodaj u košaricu

Iako postoje mnoge studije o versificiranim hrvatskim tekstovima, knjiga dr. Kapetanovića prva je posvećena hrvatskom jeziku u stihu od srednjega vijeka do 17. st. Autor pomiče granice naših dosadašnjih spoznaja kako sintetskim opisima tako i analitičkim prodorima u pojedine tekstove, među kojima su i oni koji su tek nedavno otkriveni i koji se do sada nisu uzimali u obzir u hrvatskim jezičnopovijesnim istraživanjima. Žarište interesa pomiče se s jednoga na drugi tekst / opus / korpus kronološkim načelom, no unatoč njihovoj zasebnoj obradbi u pojedinim poglavljima, autor je među njima uspostavio nenametljive poveznice: primjerice, ono što je sintetski obrađeno u jednom poglavlju, dodatno se analitički raščlanjuje u nekoliko idućih, a kadšto tekst koji je u jednom poglavlju na rubu interesa ili služi samo za usporedbu, u idućem poglavlju zauzima središnje mjesto i temeljito se opisuje.
Kao cjelina, knjiga dr. A. Kapetanovića iz poglavlja u poglavlje ukazuje na višestoljetnu jezičnu tradiciju u skladanju hrvatskih stihova na različitim hrvatskim idiomima i različitim nivoima (od pučkoga do visoko estetiziranoga izraza) i pokazuje da pisanu hrvatsku književnojezičnu kulturu, bez obzira na dijalektnu različitost i dijatopijske varijacije koje se odražavaju u tekstovima, možemo smatrati jednom samo naoko nejedinstvenom kulturnom cjelinom. Stoga se može zaključiti da je autor uspio u desetak poglavlja stvoriti cjelinu.

ISBN 978-953-163-422-9