IZIDIN TRAG (Egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku)

PETAR SELEM 1997. (237 str.) — Arheologija Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 953-163-085-2 Dodaj u košaricu

Temeljem općih znanja o istočnim, posebno egipatskim kultovima, autor tumači osobitosti pojave egipatskih božanstava na hrvatskom povijesnom prostoru. Izida, “boginja s tisuću lica”, bila je jedna od najpopularnijih božica staroga svijeta ne samo u Egiptu, već u čitavom helensko-rimskom svijetu. Pod ovim naslovom, međutim, Selem obrađuje široku panoramu složene i bogate slike kultova egipatskog podrijetla na našem tlu. Razradio je, na tragu najnovijih dostignuća svjetske egiptološke znanosti, fenomen dolaska i širenja egipatskih kultova i misterija iz njih proisteklih u helenističkom i rimskom svijetu. Posebno je vrijedan cjeloviti kataloški pregled svih spomenika što se odnose na egipatsku religiju, koji su do sada nađeni na tlu rimskog Ilirika, a to znači područje Hrvatske s izuzetkom Istre, Bosne i Hercegovine, dijela Slovenije i Vojvodine, što predstavlja određenu geopolitičku cjelinu. Opsežan sažetak na francuskom jeziku, kazala imena, božanstava, pojmova. Brojne ilustracije na 78 tabli.