IVO TARTAGLIA: POLITIČAR I INTELEKTUALAC

IVO TARTAGLIA: POLITIČAR I INTELEKTUALAC

GRUPA AUTORA 2016. (394 str.) — Povijest Cijena: € 13,27 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-432-8 Dodaj u košaricu

Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Ivo Tartaglia i njegovo doba

Znanstveni skup, održan u Splitu  23. i 24. rujna 2013. godine, obuhvatio je 29 izlaganja iz Hrvatske, Srbije, Njemačke i Italije. Otvorene su i dvije izložbe: Životni prostor Ive Tartaglie i život u njemu. Izbor građe iz iz fundusa Muzeja grada Splita te Iz arhiva dr. Ive Tartaglie u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu.
Sudionici su nastojali što bolje osvijetliti političke i povijesne prilike u doba kada je Ivo Tartaglia (Split, 1880. – Lepoglava, 1949.) bio gradonačelnikom Splita tj. u razdoblju između 1918. i 1928. godine. Dio izlagača iznosio je pojedinosti vezane uz povijesne prilike te uz izgradnju Splita u to doba.
Naime Tartaglia je svojim organizacijskim umijećem uvelike pomogao razvoju grada Splita i zaslužan je za niz kulturnih i gospodarskih projekata. Dok je on bio gradonačelnikom Splita, grad doživljava značajan urbanistički i prosvjetni procvat, dobiva elektrifikaciju, željeznički spoj sa Zagrebom te postaje najveća državna luka novostvorene Kraljevine SHS. Za njegova mandata obnovljena je splitska riva na kojoj su zasađene palme, proširena je i modernizirana luka, a međunarodnim natječajem Split je tada dobio Generalni urbanistički plan razvoja. Izgrađeni su radnički i službenički stanovi na području Gripa, proširena je i adaptirana bolnica, izgrađeni su vatrogasni, đački i starački dom, otvoreno je novo groblje na Lovrincu i obavljene pripreme za izgradnju nove bolnice na Firulama. Veći broj referata razlagao je o političkim borbama kojima je Tartaglia bio sudionikom, a u konačnici i žrtvom, te o njegovim tekstovima objavljenim u novinama i časopisima Jadranska straža i Novo doba.
Iznesene su zanimljivosti vezane uz prijateljevanje Ive Tartaglie s Ivanom Meštrovićem, poklon i postavljanje kipa Grgura Ninskog na Peristilu te njegovo kasnije uklanjanje i premještanje na današnju lokaciju. Nekoliko referata analiziralo je ostavštinu Ive Tartaglie u Sveučilišnoj knjižnici i Galeriji umjetnina.
Zbornik donosi integralne tekstove priopćenja podnijetih u okviru znanstvenog skupa koji, objedinjeni u zborniku, proširuju i produbljuju naše spoznaje te time značajno pridonijele razumijevanju razvoja događaja u prvoj polovini dvadesetog stoljeća.

SADRŽAJ
Aleksandar Jakir – Marijan Buljan: Ivo Tartaglia i njegovo doba; str. 5
Norka Machiedo-Mladinić: Sjećanje na Ivu Tartagliu i njegova sudbina; str. 11
Raspored izlaganja međunarodnoga znanstvenog skupa »Ivo Tartaglia i njegovo doba«; str. 15
RASPRAVE
Političar
Goran Borčić: Split u doba načelnika dr. Ive Tartaglie (1918. – 1928.) – virtualna izložba / Split at the time of Mayor Ivo Tartaglia (1918–1928) – Virtual Exhibition; str. 21
Stanko Piplović: Javne gradnje u Splitu i Primorskoj banovini za uprave Ive Tartaglie / Public Construction Works in Split and Littoral Banovina during Ivo Tartaglia’s Administration; str. 95
Marijan Čipčić: Dr. Ivo Tartaglia – Prvi ban Primorske banovine / Dr. Ivo Tartaglia – the first Ban of the Littoral Banovina; str. 131
Zdravka Jelaska Marijan: Ivo Tartaglia i prilike u Primorskoj banovini 1929. – 1932. / Ivo Tartaglia and Circumstances in the Littoral banovina from 1929–1932; str. 145
Željko Karaula: Ivo Tartaglia i časopis Nova Evropa / Ivo Tartaglia and The New Europe Magazine; str. 157
Stjepan Matković: Ivo Tartaglia, naprednjaštvo i časopis Nova Evropa / Ivo Tartaglia, Progressiveness and The New Europe magazine; str. 181
Marijan Buljan: Ivo Tartaglia i Jadranski dnevnik (1934. – 1938.) / Ivo Tartaglia and Jadranski dnevnik (1934 – 1938); str. 197
Ivo Banac: Tartaglia u komunističkoj diktaturi: suđenje, Lepoglava i smrt / Tartaglia in the Communist Dictatorship: Trial, Lepoglava and Death; str. 219
Intelektualac
Sandi Bulimbašić: Ivo Tartaglia i društvo hrvatskih umjetnika »Medulić« / Ivo Tartaglia and »Medulić«, the Association of Croatian Artist; str. 225
Ivan Bošković: Književni život u Splitu u Tartaglino doba / Literary Life in Split during Tartaglia’s Time; str.  249
Mladen Domazet: Ivo Tartaglia između prijateljstva i javnog diskursa prilikom postavljanja spomenika Grguru Ninskome na Peristilu / Ivo Tartaglia between Friendship and Public Discourse during the set up of the Gregory of Nin Monument at the Peristyle; str. 263
Tanja Zimmermann: Meštrović i Tartaglia: kip biskupa Grgura Ninskoga između umjetnosti i politike, između hrvatske i jugoslavenske kulture sjećanja / Meštrović and Tartaglia: The Sculpture of the Bishop Grgur of Nin between Art and Politics, between Croatian and Yugoslav Memory; str. 271
Ivana Prijatelj Pavičić: O sudbini spomenika Grguru Ninskome nakon 1929. godine / On the Fate of Split Statue of Gregory of Nin after 1929; str. 281
Branko Šömen – Zlata Živaković-Kerže: Ivo Tartaglia u slobodnozidarskoj dionici političkog i inog djelovanja / Ivo Tartaglia in the Freemason Track of Political and Other Influence; str. 309
Anđela Milinović: Jezik i pravopis tekstova Ive Tartaglie u Jadranskom dnevniku / The Language and Orthography of Articles Written by Ivo Tartaglia in Daily Jadranski dnevnik; str. 323
Ana Penjak: Pisma iz davnine – Ivo Tartaglia kao ljubitelj književnosti / Letters of Long Ago – Ivo Tartaglia as a Literature Enthusiast; str. 337
Ivanka Kuić: Knjižnica Ive Tartaglie: kulturni kapitali i identitet / Library of Ivo Tartaglia: Cultural Capital and Identity; str. 345
Kazalo osobnih imena; str. 377
Kazalo geografskih pojmova; str. 385

ISBN 978-953-163-432-8