HRVATSKI JEZIK I NJEGOVI PROUČAVATELJI

JOSIP LISAC 1994. (140 str.) — Lingvistika Cijena: 30 kn redovni popust od 10% ISBN 953-163-008-9 Dodaj u košaricu

Prilozi u ovoj knjizi podijeljeni su u tri skupine: u Stvaraocima pozornost je usmjerena na dijalektalne elemente u dopreporodnoj drami te na značajke dijalekta u djelima I. Gundulića, M. Krleže i I. Gorana Kovačića te ulogu tih djela u jezičnoj tradiciji. U skupini Odnosi obrađene su relacije Kašić — Vuk, Ramovš — Majnarić te plodni dodir Jurišića i Gorana. U Proučavateljima prikazani su određeni aspekti djela Kombolova, Ivšićeva i Strohalova. Knjiga je znatan prilog hrvatskoj lingvistici, visoko profesionalno rađena, sa sigurnim i dobro potkrijepljenim sudovima, s mnogo toga novog ili na nov način osvijetljenog. Na kraju svakog poglavlja sažeci na stranom jeziku.