HRVATSKE NARODNE PJESME – knjiga prva

HRVATSKE NARODNE PJESME – knjiga prva

MIHOVIL PAVLINOVIĆ 2007. (868 str.) — Književnost Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-292-8 Dodaj u košaricu

Izvorna rukopisna zbirka Mihovila Pavlinovića Hrvatske narodne pjesme sadrži ukupno 1616 tekstova usmenih pjesama, pretežito lirskih i lirsko-epskih te stotinjak epskih. Podijeljena je u dva sveska od kojih prvi sadrži 1526 lirskih, a drugi 95 epskih pjesama. Zbirku je Pavlinović opskrbio i svojim proslovom o pjesmama, rječnikom imena i pojmova te kraćim obavijestima o razdiobi narodnih pjesama i svojim sakupljačima. Godine 1876. je Pavlinović cjeloviti rukopis svoje zbirke predao nakladniku, Matici hrvatskoj, ali zbog nepoznatih razloga tada nije bio otisnut. Izvorni rukopis sačuvan je u HAZU, u fondu njezina Odbora za narodni jezik i običaje odakle ga je prof. Stipe Botica preuzeo.
Oba sveska, Narodne pjesme iz Dalmacije i drugih krajeva te Narodne pjesme iz Dalmacije, Bosne i Hercegovine je prof. dr. Stipe Botica  priredio za tisak, i to onako kako je 1876. godine sam Pavlinović zamislio. S. Botica je napisao uvodnu raspravu Miho Pavlinović-sakupljač i komentator hrvatskih narodnih pjesama, te Napomenu uz ovo izdanje. Brojne tekstove pjesama popratio je odgovarajučim bilješkama, te slijedio numeraciju autora radi lakšeg snalaženja. Prvi svezak sadrži lirske pjesme od broja 1 do 1154 iz prvog rukopisa.
Pavlinović je pjesme za svoju zbirku sakupljao sam ili je organizirao njihovo prikupljanje na čitavom hrvatskom prostoru tj.  ne samo u Dalmaciji, već također u sjevernoj Hrvatskoj, Istri i Bosni i Hercegovini. Zato one sadrže pjesme na svim hrvatskim narječjima, tj. štokavskom, čakavskom i kajkavskom. To su najvećim dijelom “ženske” narodne pjesme, koje je Pavlinović klasificirao kao mitološke, one povezane s krijesovima o Jurjevu i Ivanju, pobožne i lirske s temom o ljubavi, svadbi, braku, rođenju, smrti i naricanju. On je smatrao da te pjesme bolje izražavaju društvene vrijednosti puka jer govore o pučkim vjerovanjima, pučkoj pobožnosti i tradicionalnom moralu.
Dr. Botica je u svojim tekstovima iznio bitne podatke o Pavlinoviću kao preporoditelju i sakupljaču narodnog blaga, o sadržaju njegove zbirke hrvatskih narodnih pjesama, subini rukopisa i načelima kojih se sam pridržavao pripremajući rukopis za objavljivanje. U bilješkama uz pjesme razriješio je brojne dileme u vezi s čitanjem pojedinih riječi, stihova ili dijelova pjesama iz izvornog Pavlinovićeva rukopisa.
Pavlinovićeva opsežna zbirka je korpus hrvatskog usmenog stvaralaštva koja će objavljivanjem postati dostupna istraživačima i široj kulturnoj javnosti. Zbirka je opsežna i zato podijeljena u dva dijela, svaki od 900 stranica. Kako je drugi svezak  sadržajni nastavak prvog (Predgovor i Uvodna studija te bilješke se odnose na cjelinu) nužno je da se pojavljuju zajedno.

ISBN 978-953-163-291-1
ISBN 978-953-163-292-8