HRVATSKE NARODNE PJESME – knjiga druga

HRVATSKE NARODNE PJESME – knjiga druga

MIHOVIL PAVLINOVIĆ 2008. (972 str.) — Književnost Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-248-5 Dodaj u košaricu

Izvorna rukopisna zbirka Mihovila Pavlinovića Hrvatske narodne pjesme sadrži ukupno 1616 tekstova usmenih pjesama, pretežito lirskih i lirsko-epskih te stotinjak epskih. Podijeljena je u dva sveska od kojih prvi sadrži 1526 lirskih, a drugi 95 epskih pjesama. Zbirku je Pavlinović opskrbio i svojim proslovom o pjesmama, rječnikom imena i pojmova te kraćim obavijestima o razdiobi narodnih pjesama i svojim sakupljačima. Godine 1876. je Pavlinović cjeloviti rukopis svoje zbirke predao nakladniku, Matici hrvatskoj, ali zbog nepoznatih razloga tada nije bio otisnut. Izvorni rukopis sačuvan je u HAZU, u fondu njezina Odbora za narodni jezik i običaje odakle ga je prof. Stipe Botica preuzeo.
Oba sveska svezak, Narodne pjesme iz Dalmacije i drugih krajeva te Narodne pjesme iz Dalmacije, Bosne i Hercegovine je prof. dr. Stipe Botica  priredio za tisak, i to onako kako je 1876. godine sam Pavlinović zamislio. S. Botica je napisao uvodnu raspravu Miho Pavlinović-sakupljač i komentator hrvatskih narodnih pjesama, te Napomenu uz ovo izdanje. Brojne tekstove pjesama popratio je odgovarajućim bilješkama, te slijedio numeraciju autora radi lakšeg snalaženja. Prvi svezak sadrži lirske pjesme od broja 1 do 1154 iz prvog rukopisa i objavljen je u 2007. godini uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ovo je drugi svezak koji sadržava preostale lirske pjesme od broja 1155 do 1526, te 95 epskih junačkih pjesama iz drugog rukopisa.
Pavlinović je pjesme za svoju zbirku sakupljao sam ili je organizirao njihovo prikupljanje na čitavom hrvatskom prostoru tj.  ne samo u Dalmaciji, već također u sjevernoj Hrvatskoj, Istri i Bosni i Hercegovini. Zato one sadrže pjesme na svim hrvatskim narječjima, tj. štokavskom, čakavskom i kajkavskom. To su najvećim dijelom “ženske” narodne pjesme, koje je Pavlinović klasificirao kao mitološke, one povezane s krijesovima o Jurjevu i Ivanju, pobožne i lirske s temom o ljubavi, svadbi, braku, rođenju, smrti i naricanju. On je smatrao da te pjesme bolje izražavaju društvene vrijednosti puka jer govore o pučkim vjerovanjima, pučkoj pobožnosti i tradicionalnom moralu.
Dr. Botica je u svojim tekstovima iznio bitne podatke o Pavlinoviću kao preporoditelju i sakupljaču narodnog blaga, o sadržaju njegove zbirke hrvatskih narodnih pjesama, subini rukopisa i načelima kojih se sam pridržavao pripremajući rukopis za objavljivanje. U bilješkama uz pjesme razriješio je brojne dileme u vezi s čitanjem pojedinih riječi, stihova ili dijelova pjesama iz izvornog Pavlinovićeva rukopisa.
Pavlinovićeva opsežna zbirka je korpus hrvatskog usmenog stvaralaštva koja će objavljivanjem postati dostupna istraživačima i široj kulturnoj javnosti. Zbirka je opsežna i zato podijeljena u dva dijela, svaki od 900 stranica. Kako je drugi svezak  sadržajni nastavak prvog (Predgovor i Uvodna studija te bilješke se odnose na cjelinu) nužno je da se pojavljuju zajedno.
ISBN 978-953-163-248-5