GRČKI UTJECAJ NA ISTOČNOJ OBALI JADRANA (zbornik radova)Greek Influence along the East Adriatic Coast

grupa autora 2002. (592 str.) — Arheologija Cijena: € 10,62 redovni popust od 10% ISBN 953-163-154-9 Dodaj u košaricu

Stota obljetnica knjige J. Brunšmida “Inschriften und Münzen der griechischen Städten Dalmatiens” bila je poticaj za održavanje znanstvenog skupa o Grcima i njihovom utjecaju na Jadranu. Glavni razlog je ipak znanstveno važan, jer su mnoga pitanja o grčkoj prisutnosti na Jadranu još uvijek otvorena, a arheološka istraživanja u nas i u svijetu stalno donose nova saznanja. Novi su značajni doprinosi prikazani tijekom ovoga skupa, posebno arheološki dokazi o grčkoj nazočnosti u Saloni, Naroni te Korčuli. Velik broj stranih i domaćih znanstvenika svojim doprinosom su pridonijeli osvjetljavanju jednog značajnog povijesnog razdoblja koje je uveliko utjecalo na daljnju povijest naroda koji su živjeli na hrvatskom području. Knjiga je bogato opremljena ilustracijama, fotografijama, crtežima, tablicama na kvalitetnom papiru. Kazala osobnih imena i zemljopisnih naziva.