GRAPČEVA ŠPILJA

GRAPČEVA ŠPILJA

STAŠO FORENBAHER I TIMOTHY KAISER 2008. (172 str.) — Arheologija Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-304-8 Dodaj u košaricu

Knjiga prikazuje rezultate arheloških istraživanja prevedenih 1996. godine u Grapčevoj špilji na otoku Hvaru. To je jedna od predpovijesnih špilja koje su pokazale kronološki slijed i razvitak neolitičkih kultura na istočnoj obali Jadrana i njihove veze s ostalim dijelovima Sredozemlja. Istraživanja u toj špilji započeta su još 1885. godine, te ona predstavlja ključno i nezaobilazno prethistorijsko nalazište kada je riječ o neolitskom razdoblju u Europi, a osobito na Jadranu.
Autori su nastavili istraživanja koja je započeo pok. akademik Grga Novak prema čijim nalazima je i nastao naziv za kulturu kasnog neolitika, takozvana “hvarska”, a takvi nalazi su u kasnijim istraživanjima otkriveni uzduž čitave istočne obale Jadrana. Istraživanja špilje su prekinuta 1952. godine, 1955. Grga Novak je objavio završne rezultate u obimnoj knjizi koja je tada zadovoljila znanstvene kriterije. Od tada do danas su arheološka istraživanja znatno napredovala, posebno u pogledu metodologije i obradi materijalnih ostataka. U sklopu međunarodnog projekta “Jadranski otoci” iskopavanja su dopunjena ciljanim istraživanjem u pogledu dopunjavanja kronologije i funkcije. To se posebno odnosi na metodologiju prezentacije građe i njenu interpretaciju tj. na analizu uzoraka koji su dali C-14 datume za sve relevantne slojeve. Tako se konačno uspostavila čvrsta kronologija kasnog neolita, bakrenog i brončanog doba. Podaci su uklopljeni s materijalnim ostacima (ognjišta, keramika, kremenje, kosti) iz čega jasno proizlazi da se ovdje radi o kultnom mjestu, a ne o stambenom i radnom prostoru. Publikacije objavljene prije pola stoljeća, iako vrijedne, ne donose ni blizu onome što su autori donijeli na temelju istraživanja svega dva metra kvadratna u Grapčevoj špilji 1996. godine.
Kako se kod nas vrlo rijetko objavljuju sinteze rezultata istraživanja neolitskih, bakrenih i brončanodobnih nalazišta (kako onih na otvorenom tako i u špiljama), ova monografija predstavlja značajan napredak osobito u pogledu pristupa obradi starijih iskopavanja i vlastitih iskopavanja koja su pokazala koliko se iz 2 m2 može dobiti valjanih informacija i rješenja koja se sve do nedavna nisu mogla ni sanjati. Monografija predstavlja ogledni primjer kako se na suvremen način prezentiraju i interpretiraju nalazi dobiveni najmodernijim tehnikama iskopavanja.
Knjiga je opremljena bogatim grafičkim i slikovnim prilozima, te Kazalima. Engleska verzija monografije izlazi kao četvrt svezak projekta “Jadranski otoci” koje izdaje Archaeopress iz Oxforda u Engleskoj.

ISBN 978-953-163-304-8