FRA ANDRIJA DOROTIĆ (1761.-1837.) REFORMATOR, POLITIČAR I DOBROTVOR

FRA ANDRIJA DOROTIĆ (1761.-1837.) REFORMATOR, POLITIČAR I DOBROTVOR

VICKO KAPITANOVIĆ 2016. (352 str.) — Povijest Cijena: € 15,93 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-430-4 Dodaj u košaricu

Knjiga monografski obrađuje život i djelovanje fra Andrije Dorotića, vrlo neobičnog intelektualca, redovnika ali i politički angažiranog čovjeka koji je bio u stanju organizirati otpor francuskoj vlasti i ustanak 1809. godine te se brinuti oko ujedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Ugarskom. Čak je postao i ravnatelj tajne policije u Zagrebu, ali od toga odustaje kada je uvidio da ne može ostvariti cilj koji je sebi zadao.
Istraživanje Dorotićeva života i njegova religiozno-političkoga rada potvrdilo je u nekim točkama već ranije poznato Dorotićevo sudjelovanje u političkim zbivanjima, kao npr. poslije pada Mletačke Republike. U druga zbivanja unijelo je više spoznaja, omogućivši tako pravilnije vrednovanje njegova djela. U nekim točkama, a takvih ima više, došlo se do potpuno novih saznanja.
Neke dosada nepoznate zgode, a druge poznate, ali ponovno analizirane i sustavno prostudirane, bacaju novo svjetlo, ne samo na Dorotića, već i na društveno okruženje u kojem se kretao. Pred čitateljevim očima promiču težaci XVIII. stoljeća od kojih je Dorotić potekao, kler u čije je redove stupio, učilišta na kojima je studirao i predavao, od onih koja su se oslanjala na tradicionalno skolastičko obrazovanje, do onih koja su se priklanjala novim iskustvima i strujanjima, koja nisu bila tako očita da bi bila odmah i prihvaćena. Svemu tome pridošli su političko gibanje i ratovi. U tom spletu materijalnih probitaka, ciljeva i osjećaja, religioznih i duhovnih ideala koji su pokretali tadanje društvo, teško je bilo pronaći ispravan stav.
Novi arhivski dokumenti koje autor donosi otkrivaju zamršenost i složenost političke djelatnosti A. Dorotića koju je nemoguće ocijeniti bez poznavanja njegova cjelokupnog djelovanja.
Autor zaključuje da je Dorotić imao, ne samo važnu, već i pozitivnu ulogu u političkim zbivanjima svoga vremena. Takvu bi mu ulogu mogao zanijekati samo netko tko niječe vrijednosti slobode, bratstva, jednakosti, vjere i nacije, za koje je Dorotić uložio velik dio svoga života. Njegove slabe strane ne mogu zamračiti zasluge koje je stekao.

ISBN 978-953-163-430-4