FAROS – RIMSKI GRAD

FAROS – RIMSKI GRADPharos - The Roman City

Rasprodano JASNA JELIČIĆ RADONIĆ 2021. (236 str.) — Arheologija Cijena: € 26,54 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-517-2

Antički Faros, jedan od najstarijih gradova na istočnoj obali Jadrana, odavno je u žarištu različitih znanstvenih rasprava i studija. Povijest rimskog razdoblja bila je u sjeni onog prethodnog, grčkog, i možemo reći da smo prije ove knjige zaista vrlo malo znali o rimskom gradu. Arheološka istraživanja su vođena samo radi gradskih infrastrukturnih radova a pronađeni rimski nalazi su dospjeli u različite arheološke muzeje u Splitu, Zagrebu i Zadru, te u zbirku dominikanskog samostana u Starom Gradu. Skromni ostaci rimskih spomenika većim dijelom su popisani, neki su posebno razmatrani i objavljeni, ali mnoga pitanja su još otvorena.

                Autorica je bila voditelj dugogodišnjih arheoloških istraživanja u jugoistočnom dijelu grada zahvaljujući kojima se upotpunilo poznavanje perioda rimske vladavine, te istakao Faros kao značajan primjer urbanog središta rimske Dalmacije. To je bio cvatući municipij bogatih građana, čije su kuće bile ukrašene mozaicima i freskama, s termama i svim drugim elementima rimskoga gradskog života s autonomnom municipalnom organizacijom, rimskim odrazom nekadašnje helenske neovisnosti jednoga drevnoga grada. Rezultate svojih istraživanja objavila je već u dvije kapitalne knjige: Faros – osnivanje antičkog grada (2015.) i Faros – grčki, grčkoilirski i rimski novac (2017.)

                Knjiga obuhvaća preko 300 stranica autorskoga teksta, a njegovoj vrijednosti doprinosi bogati izbor ilustracija – pozornost plijene dragocjene povijesne karte, crteži, rekonstrukcije i arhivske fotografije lokaliteta kojima se pridružuju i fotografije novoga zatečenoga stanja. Svako poglavlje završava i opsežnim sažetkom na engleskom jeziku, što će olakšati put do stranih zainteresiranih čitatelja.