FAROS – OSNIVANJE ANTIČKOG GRADA

FAROS – OSNIVANJE ANTIČKOG GRADA

JASNA JELIČIĆ RADONIĆ - MIROSLAV KATIĆ 2015. (236 str.) — Arheologija Cijena: € 26,54 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-419-9 Dodaj u košaricu

Faros, jedan od najstarijih antičkih gradova na istočnoj obali Jadrana, osnovali su grčki doseljenici s otoka Parosa u Egejskom moru početkom 4. st. pr. Kr. na položaju današnjeg Staroga Grada na Hvaru. Usprkos snažnom otporu autohtonog stanovništva, podignuta je parska naseobina. Arheološkim istraživanjima otkriveni su jugoistočni kut grada obuhvaćen megalitskim bedemima, istočna gradska vrata s kulama te niz stambenih blokova unutar pravilnog uličnog rastera, što predstavlja polazište za proučavanje urbanizma Farosa. Na temelju podataka iz literarnih izvora, u prožimanju s rezultatima arheoloških istraživanja, postalo je moguće rekonstruirati kako je pod okriljem Dionizija Sirakuškog utemeljena i kako se održala kolonija jonskih Parana na jadranskom otoku Farosu.
U knjizi se razmatraju:
Povijesni izvori o osnivanju kolonije Parana
Arheološka istraživanja u jugoistočnom dijelu grada
Fortifikacijska i stambena arhitektura Farosa
Planiranje grada i formiranje novog urbanizma Farosa
Rane emisije farske kovnice i htonska božanstva na novcu Farana
Tragovi rane keramičke proizvodnje i radionica purpura
Knjiga, bogato opremljena crtežima i fotografijama svečano obilježava 2400. obljetnicu utemeljenja grada.

ISBN 978-953-163-419-9 (KKS)
ISBN 978-953-7395-85-8 (FFST)