FAROS – GRČKI, GRČKO-ILIRSKI I RIMSKI NOVAC

FAROS – GRČKI, GRČKO-ILIRSKI I RIMSKI NOVAC

Rasprodano JASNA JELIČIĆ RADONIĆ ET AL. 2017. (308 str.) — Arheologija Cijena: € 26,54 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-454-0

Knjiga, bogato opremljena crtežima i fotografijama svečano obilježava 2400. obljetnicu utemeljenja grada Farosa, današnjeg Starog Grada na otoku Hvaru koja je proslavljena 2016. godine. Autorica, dr. Jasna Jeličić Radonić, objavila je 2015. g. u koautorstvu s dr. M. Katićem knjigu Faros – osnivanje antičkoga grada, u kojoj je obradila rezultate arheoloških istraživanja u području arhitekture i urbanizama. U ovoj knjizi obuhvaćeni su numizmatički nalazi pronađeni tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja u Starom Gradu na Hvaru od 1979. – 2015. godine, uz  koje se donosi i revizija grčkog i rimskog novca iz Zbirke dominikanskog samostana u Starom Gradu i nalazi iz ostave Škudijevac iz 1835.

Otkriće ostave Škudljivac pokraj Staroga Grada na Hvaru 1835. godine, s izvanredno sačuvanim primjercima novca najranijih emisija grčkih kolonija Farosa, Herakleje i prekova Jonijevog novca, pravi je početak, kako je istaknuo Josip Brunšmid, proučavanja numizmatike našeg područja. Revizijom njezina sadržaja donose se nova tumačenja farskih prekova u odnosu na Brunšmidovu tipologiju, kronološke i stilske odlike novca kojima se upotpunjuje spoznaje o grčko-ilirskim kovnicama na Jadranu.

Autori (Hermine Göricke-Lukić, Jasna Jeličić-Radonić, Ivan Mirnik) su se pozabavili cjelinom ostave što pruža uvid u kompletni broj primjeraka i repertoar novca što je izuzetan doprinos ne samo poznavanju kovova grčkih gradova na Jadranu, nego i uopće kulturi Grka pri čemu je novac jedan od izuzetnih civilizacijskih dostignuća u dotada više manje naturalnoj privredi ovih krajeva. Tijekom arheoloških istraživanja koja su se provodila kroz nekoliko desetljeća u grčkom Farosu na Hvaru pronađen je po prvi put u arheološkom kontekstu i faroski novac. Na taj način je omogućena i korekcija tipologije faroskog novca, a osobito uspostava njihove preciznije kronologije.

ISBN 978-953-163-454-0