EPISTOLAE METRICAE (priredile Violeta Moretti i Gorana Stepanić)

EPISTOLAE METRICAE (priredile Violeta Moretti i Gorana Stepanić)

PAVAO RITTER VITEZOVIĆ 2019. (568 str.) — Filologija Cijena: € 13,27 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-476-2 Dodaj u košaricu

Projekt pripreme i objavljivanja kritičkog izdanja rukopisnih latinskih pjesničkih poslanica baroknog polihistora Pavla Rittera Vitezovića (1652–1713) od fundamentalnog je značenja za proučavanje sedamnaestostoljene hrvatske novolatinske književnosti, ali i cjelokupne društvene i kulturne povijesti.  Ovo se kritičko izdanje sastoji od uzorno egdotički i tekstološki priređenog korpusa od 432 Vitezovićeve latinske epistole (ukupnoga opsega od 9121 stiha) koje su popraćene minuciozno izrađenim kritičkim aparatom. Recepciju latinskog izvornika uvelike olakšava opsežna uvodna studija u kojoj priređivačice pomno analiziraju Vitezovićeve pjesničke poslanice s genološkog, sadržajnog, retoričko-poetičkog i lingvističkog stajališta, zaključujući da je ovaj novolatinski žanr ne samo vrijedna specifičnost hrvatske ranonovovjekovne latinističke književnosti nego i neiscrpno vrelo književnopovijesnih, društvenopovijesnih i kulturnopovijesnih podataka. Daljnja istraživanja ovog impozantnog korpusa Vitezovićevih latinskih epistola zasigurno će olakšati i sustavan popis adresata pjesničkih poslanica i njihova distribucija prema godištima u trećem, dopunskom dijelu izdanja,  kao i iscrpno kazalo mjesta i osoba.

ISBN 978-953-163-476-2