DUBROVAČKO POMORSKO PRAVO knjiga II.

DUBROVAČKO POMORSKO PRAVO knjiga II.

ANTE MARINOVIĆ 2005. (604 str.) — Povijest Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 953-163-182-4 Dodaj u košaricu

Tematiku dubrovačkog pomorskog prava je autor podijelio u dva sveska. Prvi svezak koji obrađuje pisane odredbe pomorskog prava srednjovjekovne Dubrovačke komune u razdoblju od postanka grada do 1358. godine objavljen je 1998. godine, također u izdanju Književnog kruga Split.
Drugi svezak je nastavak iste cjeline, a obrađuje se pomorsko zakonodavstvo Dubrovačke Republike, tj. dubrovačke pomorsko pravne odredbe/zakoni od 1358. do 1808. godine, tj. do prestanka samostalnosti.
Autor je zahvaljujući svojoj spremi, dugogodišnjem radu na objavljivanju radova iz te i slične tematike uspio napraviti pravi odabir normi dubrovačkog prava koje čine korpus pomorskog prava i time monografski obradio temu izuzetno značajnu za povijest hrvatskog i dubrovačkog komunalnog života. Upravo je nevjerojatno s koliko preciznosti je već u srednjem vijeku bilo ustrojeno pomorsko osiguranje a upravo je dubrovački Zakon u pomorskom osiguranju iz 1568. najstariji dosad poznat u svijetu.
Ustrojstvo knjige je analogno prvoj knjizi, autor unutar svake glave s problematikom odgovarajućih pomorskopravnih odredaba redovito daje uvodnu pravnopovijesnu studiju o tim odredbama, njihov izvorni latinski, odnosno talijanski tekst i kritički prijevod tih odredaba na suvremen hrvatski jezik. Na kraju rukopisa izlažu se novčane jedinice i mjere i daje sažetak na talijanskom i engleskom jeziku. Autor je radu pridodao i prilog u kojemu piše o stručnom pomorskom školstvu srednjovjekovnog Dubrovnika i o pomorsko pravnim disciplinama u njegovom općem školstvu. Dodana su Kazala pojmova, osobnih imena, geografskih pojmova, imena etnika te autora.