DUBROVAČKO CARINSKO PRAVO knjiga II

DUBROVAČKO CARINSKO PRAVO knjiga II

ANTE MARINOVIĆ 2016. (508 str.) — Povijest Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-427-4 Dodaj u košaricu

U knjizi Dubrovačko carinsko pravo sv. I. obrađeno je dubrovačko carinsko pravo za vrijeme Dubrovačke komune, dok je ono za vrijeme Dubrovačke Republike predmetom knjige II. i III. U ovoj (drugoj) knjizi autor se ograničio na razdoblje Dubrovnika za vrijeme Republike i, uz odgovarajuće popratne studije, prezentirao sve do sada istražene i poznate carinske odredbe od kojih su neke već prije objavljene tiskom, a neke se prvi put kritički obrađuju i donose u izvorniku (latinskom i talijanskom, odnosno romansko-dalmatskom) i u hrvatskom prijevodu. Zbog obimnosti građe taj (drugi) svezak je podijeljen u dva, tako da nam predstoji prirediti još i treći svezak.
Prije obrade konkretnih carinskih odredaba, u nekoj vrsti općeg uvoda, autor raspravlja o razvitku trgovine i obrta te predmetima carinjenja i to za čitavo razdoblje dubrovačke povijesti, tj. za razdoblje komune i Republike. Tek nakon jedne takve opće pravno-političke-ekonomske raščlambe, argumentirane i odgovarajućim bilješkama, autor u rukopisu za knjigu prelazi na iznošenje i tumačenje konkretnih carinskih zbirki, odnosno njihovih odredaba.
Iz knjige Bogišić-Jireček, Liber et statutorum civitatis Ragusii, compuisitus anno 1272., vol. 9, zbirka JAZU Monument histirico iurica Slavorum Meridionalium, Zagreb 1904. Marinović je napravio izbor odredaba koje po njegovu mišljenju treba svrstati u carinske norme ili se samo dotiču carina. I taj izbor je A. Marinović popratio iscrpnim kritičkim komentarom.
Riječ je o vrlo značajnom djelu iz gotovo potpuno zanemarene i neobrađivane problematike naše pravne i ekonomske povijesti općenito govoreći. Dubrovnik je tu ipak iznimka, a Marinović je svojim radom na proučavanju njegova carinsko-pravnog sustava iscrpio sva najvažnija pitanja koja se odnose na pravnu, ekonomsku i političku povijest carina.
Kao što je to već napravio svojim knjigama o dubrovačkom pomorskom pravu, tako je ovom prilikom na jednom mjestu (u tri knjige) budućim mladim istraživačima stavio na raspolaganje cjelokupnu materiju dubrovačkog carinskog sustava, njezin kritički prijevod na hrvatski jezik i iscrpne komentare.
Knjiga je opremljena preglednim sažetkom na engleskom jeziku, prikazom novčanih jedinica i mjera i bogatim kazalima.

ISBN 978-953-163-427-4