DUBROVAČKO CARINSKO PRAVO knjiga I

DUBROVAČKO CARINSKO PRAVO knjiga I

ANTE MARINOVIĆ 2008. (288 str.) — Povijest Cijena: € 6,64 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-303-1 Dodaj u košaricu

U rukopisu knjige I.  je obrađeno dubrovačko carinsko pravo za vrijeme Dubrovačke komune, dok će ono za vrijeme Dubrovačke Republike biti predmetom knjige II. i III. U ovoj knjizi autor se ograničio na srednjovjekovno komunalno razdoblje Dubrovnika i, uz odgovarajuće popratne studije, prezentirao sve do sada istražene i poznate carinske odredbe od kojih su neke već prije objavljene tiskom a neke se prvi put kritički obrađuju i donose u izvorniku (latinskom i talijanskom, odnosno romansko-dalmatinskom) i u hrvatskom prijevodu.

Prije obrade konkretnih carinskih odredaba, u nekoj vrsti općeg uvoda, autor raspravlja o razvitku trgovine i obrta te predmetima carinjenja i to za čitavo razdoblje dubrovačke povijesti, tj. za razdoblje komune i Republike. Tek nakon jedne takve opće pravno-političke-ekonomske raščlambe, argumentirane i odgovarajućim bilješkama, autor u rukopisu za prvu knjigu prelazi na iznošenje i tumačenje konkretnih carinskih zbirki, odnosno njihovih odredaba.

Iz knjige Bogišić-Jireček, Liber et statutorum civitatis Ragusii, compuisitus anno 1272., vol. 9, zbirka JAZU Monument histirico iurica Slavorum Meridionalium, Zagreb 1904. Marinović je napravio izbor odredaba koje po njegovu mišljenju treba svrstati u carinske norme ili se samo dotiču carina. I taj izbor je A. Marinović popratio iscrpnim kritičkim komentarom.

Riječ je o vrlo značajnom djelu iz gotovo potpuno zanemarene i neobrađivane problematike naše pravne i ekonomske povijesti općenito govoreći. Dubrovnik je tu ipak iznimka, a Marinović je svojim radom na proučavanju njegova carinsko-pravnog sustava iscrpio sva najvažnija pitanja koja se odnose na pravnu, ekonomsku i političku povijest carina.

Kao što je to već napravio svojim knjigama o dubrovačkom pomorskom pravu, tako je ovom prilikom na jednom mjestu (dvije knjige) budućim mladim istraživačima stavio na raspolaganje cjelokupnu materiju dubrovačkog carinskog sustava, njezin kritički prijevod na hrvatski jezik i iscrpne komentare.

Knjiga je opremljena preglednim sažetkom i prijevodima na strane jezike, prikazom novčanih jedinica i mjera, likovnim prilozima i bogatim kazalima.

ISBN 978-953-163-303-1