DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA 49; HRVATSKI NARODNI PREPOROD I NJEGOVO NASLJEĐE

grupa autora 2023. (524 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 10,00 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-534-9 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:
Damir Agičić i Irena Radej Miličić: Tri smrti / tri pogreba 1872. Nad odrom preporoditelja – Gaj, Demeter, Preradović / Three Deaths / Three Funerals in 1872 Over the Biers of Revivalists – Gaj, Demeter, Preradović, str. 5
Suzana Coha: Prikazi hrvatskoga narodnog preporoda i »pripremnoga preporodnog razdoblja« u hrvatskoj književnoj historiografiji / Representations of the Croatian National Revival and the »Preparatory Revival Period« in Croatian Literary Historiography, str. 22
Lada Čale Feldman: Pretpreporodni refleksi francuske revolucije i periodizacijske anomalije: Stullijeva Kate Kapuralica u optici Buchnerova Wojzecka / Pre-revival Reflexes of the French Revolution and Periodization Anomalies Vlaho Stulli’s Kate the Caporal’s Wife in Optics Georg Büchner’s Wojzeck, str.  38
Zvonimir Glavaš: O krasnieh umietnostih među trima režimima: koncepcije književnosti u manifestima te programskim i astetičkim tekstovima preporodnog razdoblja / On the Fine Arts Between Three Regimes: the Conceptions of Literature in Manifestos, Programmes, and Aesthetic Manuals from the Period of the National Revival, str. 58
Dubravka Brezak Stamać: Dvojica prijatelja Ljudevita Gaja – grof Janko Drašković i Fran Kurelac / Two Friends of Ljudevit Gaj – Count Janko Drašković and Fran Kurelac, str. 79
Ivana Krtinić: Revizija Gajeve uloge u narodnom preporodu prema tezama iznesenima u drami Pjesnikova kob, povijesna gluma u osam slika s prologom i epilogom Tihomila Maštrovića / The Revision of Gaj’s Role in the National Revival According to the Theses Presented in the Drama Pjesnikova kob, povijesna gluma u osam slika s prologom i epilogom/ the Poet’s Fate, a Historical Play in Eight Pictures with a Prologue and Epilogue by Tihomil Maštrović, str. 94
Dubravka Crnojević Carić: Osobno i socijalno, osobno i političko Juran i Sofija ili Turci kod Siska / Personal and Social, Personal and Politically Juran and Sofia or the Turks near Sisak, str. 105
Rozina Palić Jelavić: Opera Porin – neki aspekti odnosa Demetrova libreta i glazbe Vatroslava Lisinskoga / Opera Porin – Some Aspects Regarding the Relationship Between Demeter’s Libretto and Vatroslav Lisinski’s Music, str. 113
Lucia Leman: Byron i Kukuljević: od Byronovih (i)lirskih poema do književne drame ilirskog preporoda / Byron and Kukuljević: from Byron’s (il)lyric Tales to the Literary Drama of the Illyrian Movement, str. 142
Lucija Konfic: »‘Najprije tekst, a potom glazba’ […] međutim, prema prilikama bi se to pravilo moglo i obrnuti«. Odnos Franje Ksavera Kuhača i Petra Preradovića na temelju korespondencije / »‘Text First, than the Music’ […] however, Depending on the Occasion, this Rule could be Reversed«. The Relationship Between Franjo Ksaver Kuhač and Petar Preradović based on their Correspondence, str. 170
Dubravka Brunčić: Satiričko pjesništvo Stanka Vraza i oblikovanje književnoga kanona / Stanko Vraz’s Satirical Poetry and the Formation of Literary Canon, str. 203
Ana Batinić: Dragojla Jarnević i njezino učiteljevanje / Dragojla Jarnević and her My Teaching Career. Sketch from the life of a – lady, str. 221
Drita Maroshi: Ilirizam i prigodnice Antonije Kassowitz-Cvijić / The Illyrism and Occasional Pieces of Antonija Kassowitz-Cvijić, str. 231
Marina Protrka Štimec: Ogledalo romantizma Petra Preradovića / Petar Preradović’s Mirror of Romanticism / str. 251
Davor Dukić: Povijesne teme u Danici ilirskoj i Zori dalmatinskoj: prema rekonstrukciji imaginarijā preporodnog razdoblja / Historical Topics in Danica ilirska and Zora dalmatinska: Towards the Reconstruction of the Imageries of the Croatian Revival Period, str. 266
Suzana Marjanić: Tragovi Nodilove re/konstrukcije »stare vjere« u kontekstu narodnoga preporoda u Dalmaciji / Traces of Natko Nodilo’s Re/Construction of the »Old Faith« in the Context of National Revival in Dalmatia, str. 297
Ivica Matičević: I nakon Barca Barac? O počecima hrvatske književne kritike za narodnoga preporoda / And after Barac, Barac Again? On the Beginnings of Croatian Literary Criticism during Croatian National Revival, str. 312
Barbara Štebih Golub: Jedino moje domoroce opominam… (kajkavski pogledi na ilirsku jezičnu koncepciju) / Jedino moje domoroce opominam… Kajkavian Views on the Illyrian Language Reform, str. 322
Ana Lederer: Demetrovi pogledi na kazalište i kazališnu regulativu / Demeter’s Views on the Theater and Theater Legislation, str. 351
Martina Petranović: Arhiv i muzej Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu – jučer, danas, sutra / Archive and Museum of the Croatian National Theater in Zagreb – Yesterday, Today, and Tomorrow, str. 365
Lucija Ljubić: Uprizorenja Demetrove Teute / Stage Productions of Dimitrija Demeter’s Teuta, str. 388
Boris Senker: Spaićeve redateljske interpretacije preporodne drame: Juran i Sofija (1989.) i Teuta (1991.) / Spaić’s Directorial Interpretations of the Revival Plays: Juran and Sofia (1989) and Teuta (1991), str. 403
Teodora Vigato: Europski lutkarski romantizam i hrvatsko folklorno lutkarstvo u suvremenom lutkarskom izrazu / European Romantic Puppetry and Croatian Folk Puppetry in the Contemporary Puppet Idiom, str. 418
Livija Kroflin: Hrvatski narodni preporod i lutkarstvo – propuštena prilika / The Croatian National Revival and Puppet Theatre – a Missed Opportunity, str. 434
Tatjana Ileš i Ivan Trojan: Odjeci preporoda u (književnim) prilozima Slavonskih kalendara Adama Filipovića Heldentalskoga / Echoes of National Revival in the (Literary) Contributions of Slavonic Calendars by Adam Filipović Heldentalski, str. 444
Vesna Vlašić: Značenje i utjecaj požeške čitaonice u društvenom i kulturnom kontekstu preporodnog razdoblja / Significance and Influence of Požega’s Reading Room in Social and Cultural Context of Rebirth Period, str. 460
Ivan Bošković: Odjeci ilirskih događanja u Splitu u književnosti / Echoes of Illyrian Happenings in Split in Literature, str. 470
Almir Bašović: Dramatičnost i drama – neki aspekti preporodnih procesa u Bosni i Hercegovini / Dramatic and Drama – Some Aspects of Revival Processes in Bosnia and Herzegovina, str. 494
Marina Milivojević-Mađarev: Gostovanje letećeg diletantskog pozorišta iz Novog Sada u Zagrebu 1840. godine i gostovanje stalnog hrvatskog kazališnog društva iz Zagreba u Beogradu 1862. godine – počeci srpsko-hrvatske saradnje u pozorištu / The Guest Performance of the Flying Dilettante Theatre of Novi Sad in Zagreb in 1840 and the Guest Performance of the Standing Croatian Theatre Company of Zagreb in Belgrade in 1862 – the Beginnings of Serbian-Croatian Collaboration in the Theatre, str.  508