DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA 46; HVARSKO KAZALIŠTE-PROŠLOST, OBNOVA, BUDUĆNOST. AUTORSKO I ŽANROVSKO

grupa autora 2020. (608 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-503-5 Dodaj u košaricu

I. Dio: Hvarsko kazalište – prošlost, obnova budućnost
Mirjana Kolumbić Šćepanović: Hvarsko povijesno kazalište – 1612. / Historic Theatre of Hvar 1612, str. 7
Maja Milošević Carić: Pokušaj rekonstrukcije glazbenog repertoara u hvarskome kazalištu od 17. do 19. stoljeća / Reconstructing the Hvar Theatre Music Repertoire (17th-19th Century, str. 27
Ivana Tomić-Ferić: Okovi otoka u moru htijenja: intelektualna i glazbenička djelatnost Julija Bajamontija na Hvaru / Shackles of the Island in the Sea of Want: Intellectual and Music Activity of Julije Bajamonti on the Island of Hvar, str. 45
Cvijeta Pavlović: Autorsko i žanrovsko u hvarskom kazalištu u kontekstu hrvatskoga kazališta u 18. st. / Authors and Genres in the Hvar Theatre in the Contexte of Croatian Theater in the 18th Century, str. 121
Marija Krnić: Odbačene tradicije: svetačka prikazanja u hrvatskom dramskom kanonu / Rejected Traditions: Saints’ Plays in Croatian Dramatic Canon, str. 149
Dolores Grmača – Ivana Olujić: Matrimonijski performativ u Robinji Hanibala Lucića / Matrimonial Performativ in Hanibal Lucić’s Slave Girl, str. 168
Dubravka Crnojević-Carić: Žanrovsko i autorsko: Hvarsko pučko kazalište / Folk Theatre of Hvar, Marked by Genre and Authorship, str. 195
Mira Muhoberac: Hvarsko kazalište: prvo javno europsko kazalište (tradicija i suvremenost) / The Hvar Theater: the First Public European Theater (Tradition and Modernity), str. 206
Tahir Mujičić: Hvarovanje i Tahirovo prigovaranje, str. 224
II. Dio: Autorsko i žanrovsko
Kristina Peternai Andrić: Dramski žanrovi i teorija afekta tragedija i gađenje u pristupu Duncana A. Lucasa / Genres of Drama and Theory of Affect Tragedy and Disgust in Duncan A. Lucas’ Approach, str. 251
Dragana Vučić-Đekić: Stand-up komedija i sit-down komedija slojevi ispod komičke maske / Stand-up Comedy and Sit-down Comedy: Layers under the Comic Mask, str. 268
Tatjana Ileš: Popularnost žanrova popularne književnosti, moguća dijagnoza stanja društva / Popularity of Genres of Popular Literature – Possible Diagnosis of Society, str. 290
Branka Brlenić-Vujić: Novela i autorska kratka priča / Novella and Authorial Short Story, str. 303
Suzana Marjanić: Krležin transžanr: tri post/dramska nemjesta – vlak (voz), brod i sajam / Krleža’s Trans-genre: Three Post/Drama Non-places – Train, Ship and Fair, str. 318
Lucia Leman: Smrt Vronskog ili autorsko-žanrovska igra tropima, figurama i povijesnim perspektivama / Vronsky’s Death: A Play of Tropes, Figures and Historic Perspectives in Nedjeljko Fabrio’s Novel, str. 336
Vesna Vlašić: Autorsko traženje Dubravka Jelčića / The Autor’s Search of Dubravko Jelčić, str. 360
Anđela Vidović: Slamnigova slavomediteranska nonšalantnost u radiodramskome Capricciu / Slamnig’s Glorious Mediterranean Indifference in Radio Drama Caprice, str. 368
Ivan Bošković: Pripovjedačka/ autorska lica Feđe Šehovića / Feđa Šehović s Narrator/Author Faces, str. 382
Goran Pavlić: Kratki kurs propadanja u jednom činu. O Brešanovim jednočinkama, / A Short Course on the Decline in one act. On Brešan’s One-act Plays, str. 397
Nataša Govedić: Svi Matišićevi »Matišići«: bitke s fikcijom biografije, tanatografije i polisografije / All of Matišić’s »Matišićs«: Battling the Fiction of Biography, Tanathography and Polisography, str. 412
Ana Baturina: Problem žanra u Posmrtnoj trilogiji Mate Matišića / The Problem of Mate Matišić The Posthumous Trilogy’s Genre, str. 428
Adrijana Vidić: Urednica kao autorica ili o uredničkom žanru Irene Lukšić / Editor as Author; or, on Irena Lukšić’s Editorial Genre, str. 448
Ivan Trojan: Dramatizacija novele Emet Ivane Šojat / Dramatization of Ivana Šojat’s Novel Emet, str. 465
Ana Lederer: Autorstvo u operi / Authorship in Opera, str. 474
Martina Petranović: Zlatko Kauzlarić Atač i operna scenografija / Zlatko Kauzlarić Atač and Opera Scenography, str. 499
Teodora Vigato: Lutkarski žanrovi / Puppet Genres, str. 521
Igor Tretinjak: Poetski svijet Krune Tarle – u susretu živog i neživog / Poetic World of Kruna Tarle – where the Living and the Inanimate Meet, str. 542
Marina Milivojević Mađarev: Promena recepcije žanra melodrame na primeru dve adaptacije romana Mir-Jam Ranjeni orao / Changes in the Reception of the Melodram Genre by the Example of Two Adaptations of the Mir-Jam Novel Wounded Eagle, str. 564
Renate Hansen-Kokoruš: Filmski žanrovi u Ante Tomića / Film genres in Ante Tomić novels, str. 581
Maja Lasić: Motiv smrti u djelima dvojnog autorstva – Mlakić, Milić / Motif of Death in Works of Dual Autorship, Mlakić, Milić, str. 594

ISBN: 978-953-163-503-5