DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA 42; PUBLIKA I KRITIKA

grupa autora 2016. (568 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-428-1 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Cvijeta Pavlović: Publika i repertoar hrvatskih kazališta 1701. – 1800. godine/ Audience and Repertoire in the Croatian Theatre 1701–1800; str. 5
Danijela Weber-Kapusta: Društvena struktura i kulturni identitet zagrebačke publike između 1834. i 1860. godine/ The Social Composition and the Cultural Identity of the Zagreb Theatre Audience between 1834 and 1860; str. 28
Boris Senker: Glasna publika/ Loud Audience; str. 55
Vesna Vlašić: Požeško profesionalno kazalište, repertoar i publika/ The City Theatre in Požega, Repertoire and the Audience; str. 92
Ivan Bošković: Tko je splitska kazališna publika?/ Who makes up Split’s Theater Audiences?; str. 105
Darko Lukić: Nevidljive publike – zanemarene skupine gledatelja u hrvatskim kazališnim repertoarima, izvedbama i u kritičkoj recepciji/ Unseen Audience – Disregarded Members of the Audience in Croatian Theater Repertoires, Plays and Critical Reception; str. 127
Sanja Nikčević: Suvremeno kazalište i publika ili od prezira publike do opravdanja njezinog bijega/ Modern Theater and the Audience or the Audience’s Contempt to Justification of  its Escape; str. 149
Martina Petranović: Publika i kazališna likovnost/ Theatre Audience and Theatre Design; str. 174
Maja Milošević: S kakvim se glazbenim repertoarom mogla susresti publika u gradu Hvaru tijekom prve polovice 17. stoljeća?/ What Kind of Music Repertory might have been Performed to the Audience in the Town of Hvar during the 1st Half of the 17th Century?;  str. 190
David Šporer: Proučavanje recepcije i povijest čitanja/ Studying the Reception and History of Reading; str. 228
Lovro Škopljanac: Empirijski čitatelji – stanje stvari/ Empirical Readers – State of Affairs; str. 247
Fedora Ferluga-Petronio: Recepija Iva Vojnovića u Italiji s posebnim obzirom na prevođenje dijalektalne komponente u Dubrovačkoj trilogiji/ La ricezione di Ivo Vojnović in Italia con particolare riguardo della componente dialettale nella Dubrovačka trilogija; str. 264
Antun Pavešković: Recepcija Krležina Areteja/ The Reception of Krleža’s Aretheus; str. 282
Branka Brlenić-Vujić: Estetske provokacije avangarde – inovacijski postupci hrvatske književnosti/ Aesthetic Provocation in the Avant-garde – Innovation in Croatian Literature; str. 289
Lucija Ljubić: Kritika i publika u suvremenom hrvatskom kazalištu/ Theatre Criticism and Theatre Audience in Contemporary Croatian Theatre; str. 302
Kristina Grgić: Oblikovanje čitateljskoga ukusa u hrvatskim antologijama svjetske književnosti/ The Formation of Readers’ Taste in Croatian Anthologies of World Literature; str. 316
Višnja Rogošić: Odmor publike od povijesti/ The Audience’s Vacation from History; str. 345
Ivana Žužul: Tko je publika publici? Medijske reprezentacije književne publike/ Who Watches the Audience? Media Representations of the Literary Audience; str. 366
Ivan Trojan: Recepcija internetske kazališne kritike/ Reception of online Theater Critique; str. 381
Dubravka Crnojević-Carić: Kritičar – osoba koja gradi ukus ili stvara modu? Kazališna kritika: kreiranje mode i/ili ukusa?/ Critic: the Person Establishing Taste or Creating Fashion? Theatre Criticism: Creating Fashion and/or Taste?; str. 393
Nataša Govedić: Pomno sudjelovanje, umjetnost Feedbacka, relacija povjerenja i kritička dijalogika/ Close Participation, the Art of Feedback, the Relation of Mutual Trust and Dialogic Criticism; str. 408
Bruno Kragić: Rane kritike i eseji Ante Peterlića/ Ante Peterlić’s early critique and essays; str. 434
Almir Bašović: Glas iz publike/ Voice from the Audience; str. 448
Antonija Bogner-Šaban: Kazalište između kulture i vremena/ Theatre between Culture and Time; str. 462
Tomislav Bogdan: Dinko Ranjina kao književnik kritik/ Dinko Ranjina as a Literary Critic; str. 483
Ivica Matičević: Ideologija i književnokritička praksa. Slučaj Vinka Nikolića/ Ideology and Literary Criticism. The Case of Vinko Nikolić; str. 508
Alen Biskupović: Funkcije osječke kazališne kritike u prvoj polovici 20. stoljeća/ Functions of Osijek Theatre Criticism in the First Half of the 20th Century; str. 525
Ana Lederer: Utjecaj kazališne kritike na publiku. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, 2005. – 2013./ Influence of Theater Critique on its Audience. Croatian National Theater in Zagreb, 2005 – 2013; str. 549

ISBN 978-953-163-428-1