DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA 41; PRVI SVJETSKI RAT U KULTURNOM PAMĆENJU

grupa autora 2015. (484 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-412-0 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Filip Hameršak: Nacrt za pristup kulturnoj povijesti Prvoga svjetskog rata iz hrvatske perspektive/ An Outline of an Approach Towards Cultural History of the World War I from the Croatian Perspective; str. 5
Sibila Petlevski: Fikcionalizacija povijesti i beletrizacija »Velikog rata«/ Fictionalization of History and Beletrization of »The Great War; str. 74
Lovro Škopljanac: Čitateljsko pamćenje u svakodnevici i (Prvi svjetski)/ Readers’ Memory in Everyday Life and (First World) War; str. 106
Ivana Mandić Hekman: Povijesti u pohode u razdoblju od 1914. do 19187 Paying History a Visit. Period between 1914 and 1918; str. 123
Fedora Ferluga-Petronio: Ante Tresić Pavičić i Prvi svjetski rat/ Ante Tresić Pavičić e La prima guerra mondiale; str. 137
Cvijeta Pavlović: Neobjavljena poema 1914-1918/ Unpublished Poem 1914-1918; str. 149
Pavao Pavličić: Vrijeme u Gigi Barićevoj/ Time in Giga Barićeva; str. 167
Lada Čale Feldman: »Na ratištu« spolova. Bez trećega u romanu/ »On the Battlefield« of Sex. Without the Third Party in the Novel; str. 199
Ivica Matičević: Mjera očaja, krik utjehe. Hrvatska ekspresionistička književnost i Prvi svjetski rat/ The Measure of Despair, Cry of Comfort. Croatian Literary Expressionism and World War I; str. 228
Branka Brlenić-Vujić: Košmarne slike ratne zbilje u Krležinoj prozi. Odjeci avangardnih zbivanja/ Nightmarish Images of the Harsh Realities of War in Krleža’s Prose. Echoes of Avant-garde Events; str. 243
Helena Peričić: Prošlost – sadašnjost – budućnost. Neke asocijacije nad Krležinim »prometejskim« dramama/ Past – Present – Future: some Associations over Krleža’s »Promethean« Plays; str. 267
Almir Bašović: Sjećanje i pamćenje na primjeru Feldmanovog Zeca i Krležine Galicije/ Remembrance and Memory in the Examples of Feldman’s Rabbit and Krleža’s Galicija; str. 283
Boris Senker: Krležijanska groteska: Rat i politika u Mòri Tomislava Bakarića/ Krležianic Grotesque: War and Politics in Mòra by Tomislav Bakarić; str. 298
Antonija Bogner-Šaban: Raićeve operne režije nacionalne struje 1910. – 1915. – 1919/ Ivo Raić’s National Opera Productions (1910 – 1915 – 1919); str. 317
Danijela Weber-Kapusta: Uloga i značenje kazališne kritike u stvaranju sociologije zagrebačkog glumišta u razdoblju Prvoga svjetskog rata/ The Role and the Importance of the Theatre Criticism in the Formation of Theatre Sociology in Zagreb during the World War I; str. 340
Sanja Nikčević: Dramski repertoar HNK u Zagrebu za vrijeme Prvoga svjetskog rata ili nastavak dotadašnje poetike, politike i organizacije/ Drama Repertoire of the Croatian National Theatre in Zagreb during World War I; str. 356
Ivan Trojan: Osječki kazališni život u vrijeme Prvoga svjetskog rata/ Osijek’s Theater Life at the Time of the World War I; str. 383
Alen Biskupović: Osječko kazalište, kazališna kritika i novine u Prvom svjetskom ratu/ Osijek’s Theater, Theater Critique and News Papers in the World War I; str. 397
Vesna Vlašić: Prvi svjetski rat kroz novinske članke Glasnika županije požeške/ World War I through the Articles of Požega Country Herald; str. 428
Ivan Bošković: Godina 1914. i Prvi svjetski rat u kulturnom/književnom pamćenju. Pogled iz Splita/ 1914 and World War I in Cultural/Literary Memory. A View from Split; str. 450

ISBN 978-953-163-412-0