DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA 40; ČETIRI DESETLJEĆA DANA HVARSKOGA KAZALIŠTA

grupa autora 2014. (448 str.) — Znanost o književnosti Cijena: 70 kn redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-404-5 Dodaj u košaricu

DOSEZI I PROPUSTI U ISTRAŽIVANJU HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI I HRVATSKOGA KAZALIŠTA

SADRŽAJ
Boris Senker: Četiri desetljeća Dana Hvarskoga kazališta/ Four Decades of Hvar Theatre Days, str. 5
Antun Pavešković: Franičević i Fotez iz uvodnog zbornika: program vs. ostvarenje/ Franičević and Fotez from the Introductory Collection of Works: Program vs. Realization, str. 24
Lucija Ljubić: Iznova o drami i kazalištu na Danima Hvarskoga kazališta/ On Drama and Theatre in the Hvar Theatre Days – Once Again, str. 33
Martina Petranović: Kazališna likovnost na Danima Hvarskoga kazališta/ Theatre and the Visual in the Proceedings of the Hvar Theatre Days, str. 53
Ivica Matičević: Cave criticum! O hrvatskoj književnoj kritici na Danima Hvarskoga kazališta/ Cave criticum! On Croatian Literary Criticism at the Conference Hvar Theatre Days, str. 71
Ivan Bošković: Što je hvarsko prešućeno na Danima Hvarskoga kazališta ili: kako je ideologija pisala povijest hrvatske književnosti?/ What wasn’t Said of Hvar at the Hvar Theatre Days or: how Ideology Wrote the History of Croatian Literature?, str. 90
Lucijana Armanda Šundov: Doprinos Josipa Torbarine Danima Hvarskoga kazališta/ Josipa Torbarina’s Contribution to the Manifestation Hvar Theatre Days, str. 109
Tomislav Bogdan: Jur nijedna na svit vila – novo čitanje/ Jur nijedna na svit vila – a New Reading, str. 125
Cvijeta Pavlović: Kako rasplesti klupko hrvatske književnosti XVIII. stoljeća/ How to Unravel the Tangle of Croatian Literature from the 18th Century, str. 152
Vesna Vlašić: Hermina Tomić u kulturnom i javnom životu Hrvatske/ Hermina Tomić in Croatian Cultural and Public Life, str. 180
Helena Sablić-Tomić / Marina Jermić: Trebamo li čitati rukopise Mladena Barbarića?/ Should we be reading Mladen Barbarić’s Manuscripts?, str. 189
Alen Biskupović: Ivan Krstitelj Švrljuga – kazališni kritičar Narodne obrane/ Ivan Krstitelj Švrljuga – Theater Critic of the National Defence, str. 215
Branka Brlenić-Vujić: Senečićev kino-roman (između filmskog teatra i »žanrovskog pometanja«)/ Senečić’s Cinema-Novel (between Movie Theater and »Genre Sweeping«), str. 243
Helena Peričić: Međuratni »britanski« repertoar hrvatskih pozornica i još ponešto u radu Ka Mesarića/ The »British« Between-War Repertoire of the Croatian Stage and a little more on the work of Ka Mesarić, str. 256
Aloisie Gašparević: Gavellin doprinos u širenju južnoslavenske dramatike na području Čehoslovačke/ Gavellův přínos v šíření jihoslovanské dramatiky na území Československa, str. 276
Almir Bašović: Hrvatski dramatičari na sarajevskim scenama/ Croatian Playwrights at the Sarajevo’s Stages, str. 284
Sibila Petlevski: Tragom Vladana Švacova. Antička dramaturgija u postdramskom vremenu/ Tracing Vladan Švacov’s Footsteps: Classical Dramaturgy in Postdramatic Times, str. 297
Fedora Ferluga-Petronio: Memoarski putopis Nikole Batušića Četiri godišnja doba u okviru putopisne tradicije obitelji Batušić-Gavella/ Il libro di memorie e racconti di viaggio di Nikola Batušić Le quattro stagioni nell’ambito della tradizione dei racconti di viaggio della famiglia Batušić-Gavella, str. 325
Dubravka Crnojević-Carić: Tretiranje Drugosti, her-etika i heteroglosija u djelu Višnje/ The Treatment of the Otherness, Heresy and Heteroglossia in the Works of Višnja Machiedo, str. 349
Maria Ignatieva: Links in the Chain/ Karike u lancu, str. 365
Sanja Nikčević: Komedija u Domovinskom ratu ili borba humorom za tjelesno i duševno zdravlje/ Comedy in the Croatian War of Independence or the Fight With Humor for Bodily and Spiritual Health, str. 374
Danijela Weber-Kapusta: Drama i zbilja u hrvatskoj književnosti na izmaku 20. i početku 21. stoljeća/ Drama and reality in Croatian Literature at the end of the 20th and beginning of the 21th century, str. 397
Višnja Rogošić: Skupno osmišljavanje u dramskome kazalištu: Galeb ansambla Zagrebačkoga kazališta mladih, Bobe Jelčića i Antona Pavloviča Čehova/ Devising Process in the Text-Based Theatre: The Seagull by the Ensemble of the Zagreb Youth Theatre, Bobo Jelčić and Anton Pavlovich Chekhov, str. 413
Ivan Trojan: Najmlađa generacija hrvatskih kazališnih kritičara(dramskih)/ The Youngest Generation of Croatian Theater (Drama) Critics, str. 432

ISBN 978-953-163-412-0