DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA 39; GAVELLA – RIJEČ I PROSTOR

grupa autora 2013. (488 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 3,98 (30 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-384-0 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ:
Branka Brlenić-Vujić: Književna riječ kao ishodište Gavellina scenskog prostora . Meditacije o Eshilovu teatru / Literary Word as the Starting Point of Gavella’s Stage Space. Reflections on Aeschylus’ Theater; str. 5
Helena Peričić: Književnost i kazalište kao književnost / Theatre and Literature as Literature; str. 16
Cvijeta Pavlović: Književnost i kazalište / Literature and Theatre; str. 29
Ivica Matičević: Izgon akrobatâ. Gavellina obrana umjetnosti u tjedniku “Spremnost” / Expulsion of Acrobats: Gavella’s Defence of Art in the Weekly  “Spremnost”; str. 49
Andrea Milanko: Gavellin čitateljski pogled na Smrt Smail-age Čengića / Gavella’s Reader’s View on the Poem Death of Smail-aga Čengić; str. 66
Goran Pavlić: Trovanje povijesti – o Gavellinoj dijagnozi glembajevštine / Poisoning History – on Gavella’s Diagnosis of  “Glembayism”; str. 81
Ana Tomljenović: Slovo o Oslu: Gavella i Ibsen / A Word about Oslo: Gavella and Ibsen; str. 96
Lucija Ljubić: Gavelline kazališne kritike na njemačkom jeziku / Gavella’s Theatrical Reviews in German; str. 105
Martina Petranović: Gavellino Hrvatsko glumište i hrvatska kazališna historiografija / Gavella’s Croatian Theater and Croatian Theatre Historiography; str. 123
Lada Čale Feldman: Gavella i Goffman / Gavella and Goffman; str. 139
Sibila Petlevski: Tipologija prostornosti u Gavellinom teorijskom sistemu i njeni poticaji za istraživanje u izvedbenoj praksi danas / Typology of the Spatial Qualities in Gavella’s Theoretical System and its Incentives for Research in Contemporary Performing Practice; str171
Dubravka Crnojević-Carić: Dubrovačke ambijentalne predstave i svijet spektakla / Dubrovnik Environmental Performances and the World of Spectacle; str. 219
Almir Bašović: Unutra i vani: Dramski tekst i glumačka igra kod Gavelle / Inside and Outside: Dramatic Text and Acting  in Gavella’s Writings; str. 235
Ana Lederer: Branko Gavella – teorija, teatar i Škola danas (jedan neznanstveni prilog za raspravu) / Branko Gavella – Theory, Theater and the School Today (An Independent Paper for Discussion); str. 252
Antun Pavešković: Gavellin glumac? / Gavella’s Actor?; str. 258
Bruno Kragić: Gavelline digresije o filmu / Gavella’s Digressions on Film; str. 265
Vesna Vlašić: Povratak Zlate Kolarić Kišur  i Branko Gavella. Kritički osvrt kroz periodiku / The Return by Zlata Kolarić Kišur, and Branko Gavella. A Critical Review through Publications; str. 277
Ivan Trojan: Ogrizovićevi zapisi o Gavellinim režijama / Ogrizović’s Notes on Gavella’s Directing; str. 290
Ivan Bošković: Gavella i Split  (O recepciji Gavellinih režija na splitskoj pozornici) / Gavella and Split (About the Reception of Gavella’s Theatre Directing on Split Stage); str. 303
Darko Gašparović: Gavella u Prologu / Gavella in Prolog; str. 321
Branko Hećimović: Golgota i Spektakli dvadcatogo veka  povijesno-leksikografska usputnica / Golgota and Spektakli dvadcatogo veka  Historical-Lexicographic Addendum; str. 356
Aloisie Zmeškalová: Gavellino kazališno djelovanje u Češkoj i Slovačkoj / Gavellovo  pûsobení na češkoslovenské  divadelní scéně; str. 368
Fedora Ferluga-Petronio: Gavellina režija Gospode Glembajevih Miroslava Krleže u Slovenskom narodnom kazalištu u Trstu u sezoni 1951/52 / La regia di Branko Gavella del dramma Gospoda Glembajevi di Miroslav Krleža nel Teatro nazionale sloveno di Trieste nella stagione 1951/52; str. 376
Primož Jesenko: Redatelj koji vlada scenom. Branko Gavella i modernizacija slovenskog kazališta / The Director that Rules the Scene. Branko Gavella and the Modernization of Slovenian Theater; str. 384
Boris Senker: O redateljima postgavelijanske generacije – 30 godina poslije / On the Directors of the Postgavellian Generation after 30 Years; str. 411
Helena Sablić Tomić: Gavella i Violić / Gavella and Violić; str. 440
Iva Rosanda Žigo: Nasljeđe Branka Gavelle u Štimčevim režijama ciklusa o Glembajevima / Branko Gavella’s Legacy in Štimac’s Directions of the Glembay  Family Cycle; str. 456

ISBN 978-953-163-384-0