DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA 38; HVAR – KNJIŽEVNOST I KAZALIŠTE

grupa autora 2012. (476 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 3,98 (30 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-371-0 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
Pavao Pavličić: Nikola Batušić na Hvaru; str. 5
Fedora Ferluga-Petronio: Moje uspomene na Dane Hvarskogakazališta i na akademika Nikolu Batušića, dugogodišnjegorganizatora i dušu DHK/ I miei ricordi dei convegni Dani Hvarskoga kazališta e dell’accademico Nikola Batušić, per lunghi anni organizzatore ed anima dei DHK; str. 17
Boris Senker: Povijest hrvatskoga kazališta u hvarskim priopćenjima Nikole Batušića/ History of the Croatian Theatre in Communications from Hvar by Nikola Batušić.; str. 27
Neven Jovanović: Retoričke strategije u renesansnim latinskim izvještajima s Hvara/ Rhetorical Strategies in Renaissance Latin Reports from Hvar; str. 41
Antun Pavešković: Mavro Vetranović i hvarski krug (problemi književnopovijesne i općekulturne kontekstualizacije)/ Mavro Vetranović and the Hvar Circle (Problems of LiteraryHistory and Broader Cultural Contextualization); str. 56
Lucija Ljubić: Lucićeva Robinja u hrvatskom kazalištu – pokušaj rekonstrukcije/ The Slave Girl by Lucić in the Croatian Theatre: An Attempt at Reconstruction; str. 73
Goran Pavlić: O Robinjinom robovanju / On Slavery in The Slave Girl; str. 99
Viktoria Franić Tomić: Marin Držić u Hektorovićevom očištu i Nalješkovićevom posredovanju/ Marin Držić as Focalized by Hektorović and Mediated byNalješković; str. 115
Zlata Šundalić: Carstvo animalia u Hektorovićevu Ribanju i Ribarskom prigovaranju / The Kingdom of Animalia in Fishing and Fishermen’s Talk by Hektorović; str. 159
Lovro Škopljanac: Biondi u službi njegova veličanstva Jamesa/ Biondi in the Service of His Majesty James ; str. 196
Vladimir Rismondo: Prostor ljetnikovca – prostor kazališta:arhitektura mnemotehničkog pamćenja / Villa Space – Theatre Space: The Architecture of Mnemotechnical Memory ; str. 212
Ivan Trojan: Katarsa i tehnika »Katarine Zrinske« Ante Tresića Pavičića/ Catharsis and Method of »Katarina Zrinska« by Ante Tresić Pavičić; str. 226
Cvijeta Pavlović: Romantički Hvar Dimitrije Demetra i Augusta Šenoe/ The Romantic Island of Hvar of Dimitrija Demeter and August Šenoa ; str. 240
Ivana Mandić Hekman: Hvarske pripovijesti u DalmatinkamaVerke Škurla-Ilijić/ Hi/stories from Hvar in Dalmatian Stories by Verka Škurla-Ilijić ; str. 258
Ivan Bošković: Dramski rad Verke Škurla-Ilijić / Drama work of Verka Škurla-Ilijić; str. 275
Ivica Matičević: Slava tradicije: o hvarskoj književnosti i kazalištu za Nezavisne Države Hrvatske (1941.–1945.)/ Glory of Tradition: On Hvar Literature and Theatre During the Independent State of Croatia (1941-1945); str.  290
Kristina Grgić: Hvar kao »izgubljeni zavičaj« Šoljanova pjesništva / Hvar as the »Lost Homeland« in Šoljan’s Poetry ; str. 322
Ivana Žužul: Zaglavljeni u distopiji. Otok kao mjesto bez mjesta u Šoljanovu Na Pelegrinu i Karuzinu Vodiču po otoku / Stuck in Dystopia. Island as a Place without a Place in Šoljan’s On Pelegrin and Karuza’s Island Travel Guide ; str. 341
Bruno Kragić: Nikice Petraka Južna strana Hvara / Southern Side of Hvar by Nikica Petrak ; str. 361
Helena Peričić: »Nužnost« putovanja, pronađeni zavičaj i Hvar(O lirskim zapisima Chestera V. Beersa) / »The Necessity« to Travel, the Found Homeland and Hvar (About the Lyrical Notes of Chester V. Beers) ; str. 368
Helena Sablić Tomić: Osijek i Hvar / Osijek and Hvar; str. 384
Ozana Iveković: Dramski studio mladih Hvar / Hvar Youth Drama Studio; str. 397
Jakša Fiamengo: Hvarsko pučko kazalište iliti Hvarani kojima seprikazalo prikazanje ; str. 412
Branka Brlenić-Vujić: Personificirana slika Carićeva Otoka / Personified Image of Carić’s Island ; str. 423
Dubravka Crnojević-Carić: »Muški« i »ženski« otok Marina Carića/ »Male«and »Female« Island of Marin Carić ; str. 442
Tonko Maroević: Dvije izvedbe Benetovićeve Hvarkinje (Juvan¬čićeva i Carićeva); str. 453
Ana Batinić: Sjećanje i pamćenje u ogulinskim predajama i legen¬dama. Prostor i oblikovanje lokalnog identiteta/ Remembrance and Memory in Ogulin Tales and Legends. Space and Construction of the Local Identity; str. 462

ISBN 978–953–154–122–0 (HAZU)
ISBN 978–953–163–371–0 (Književni krug Split)