DANI HVARSKOGA KAZALIŠTA 31: IGRA I SVEČANOST U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KAZALIŠTU

Grupa autora 2005. (428 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 3,98 (30 kn) redovni popust od 10% Dodaj u košaricu

ISBN 953-163-257-X

Zbornik radova s tradicionalnoga znanstvenog skupa Dani Hvarskoga kazališta 31 tematski se bitno razlikuje od prijašnjih. Za razliku od dosadašnjih skupova koji su bili posvećeni pojedinom stilskom razdoblju ili čak pojedinu piscu tema 31. simpozija bila je usmjerena prema književnoj i kazališnoj antropologiji.
Radovi u zborniku mogu se podijeliti u nekoliko skupina. Svečanostima i različitim svečanosnim oblicima u starijoj hrvatskoj književnosti bave se D. Fališevac (epika), Z. Šundalić (Gazarovićev Murat gusar), C. Pavlović (dubrovačke frančezarije), D. Mrdeža Antonina (ranonovjekovni izvori komike) kao i S. Marjanović (dramske prigodnice). Svečanostima stola, dakle pitanjima gastronomije i kulinarija u hrvatskoj književnosti i kazalištu posvećeni su radovi M. Tatarina (slavonska književnost 18. st.), N. Batušića (T. Brezovački) i H. Sablić-Tomić (F. Ciraki). Analize svečanosti glazbe donosi N. Fabrio, B. Hečimović piše o antropološkim obilježjima zagrebačkih sajmova u svezi Krležina Kraljeva, a B. Donat o teatralizaciji političkih manifestacija u ranijim razdobljima bivše države – Jugoslavije. U Zborniku ima i obilje građe o slabije poznatim hrvatskim dramatičarima 19. i 20. st. (N. M. Simeonović, –. Ester, J. Andrić i M. Barbarić), a o pitanjima suvremenih poimanja svečanosti u poeziji, prozi i drami referiraju autori koji se bave R. Ivšićem (A. Prolić), J. Stošićem (G. Rem), A. Šoljanom (H. Peričić) i T. Ladanom (T. Brlek). Posebnu zanimljivost Zbornika čini rad Z. Kravara u kojem se analizira jedan do sada slabije uočeni, ali ne i manje važan tematski aspekt Krležina romana Povratak Filipa Latinovicza.