DANI HVARSKOG KAZALIŠTA 34: POČECI U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KAZALIŠTU

grupa autora 2008. (324 str.) — Znanost o književnosti Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-163-1 Dodaj u košaricu

Zbornik radova
Urednik Nikola Batušić

SADRŽAJ:
Maja Bošković Stuli: Folklorni poticaj – književni početak; str. 5
Folk Tradition Stimulus – A Literary Beginning; str. 14
Dunja Fališevac: Dijete i djetinjstvo u staroj hrvatskoj književnosti; str. 15
The Child and Childhood in Older Croatian Literature; str. 34
Milovan Tatarin: Nekoliko rečenica s početka prvoga prologa Dunda Maroja; str. 35
Several Sentences from the Beginning of the First Prologue of Dundo Maroje; str. 46
Lahorka Plejić Poje: Počeci satire u hrvatskoj književnosti; str. 47
The Beginnings of Satire in Croatian Literature; str. 58
Pavao Pavličić: Kad počinju Cesarićeve pjesme?; str. 59
When do Cesarić’s Poems Begin; str. 76
Helena Sablić Tomić: Počeci slavonskog ženskog pisma; str. 77
The Beginnings of Women’s Poetry in Slavonia; str. 88
Slobodan Prosperov Novak: Zadarski Falstaff iz 1575; str. 89
A Zadar Falstaff of 1575; str. 94
Cvijeta Pavlović: Ifigenija na Tauridi – Goethe u Zagrebu; str. 95
Iphigenia in Tauris – Goethe in Zagreb; str. 110
Marica Grigić: »Svadbene neprilike« – dramski prvijenac Franje Sudarevića; str. 111
»Svadbene neprilike« – First Drama of Franjo Sudarević; str. 120
Anica Bilić: Književni počeci Ante Benešića; str. 121
The Beginnings in Writing of Ante Benešić; str. 144
Slaven Jurić: Počeci simultanizma u hrvatskom pjesništvu; str. 145
The Beginnings of Simultanism in Croatian Poetry; str. 156
Velimir Visković: Od »Bobočke« do »Filipa«; str. 157
From Bobočka to Filip; str. 168
Helena Peričić: Gdje je otišlo svjetlo nakon što sam okrenuo prekidač – Prilog počecima akademskog vrednovanja pjesništva Tome Bebića; str. 169
Where did the Light go when I Flicked the Svitch? – A Contribution to the Beginnings of the Academic Evaluation of the Poetry of Toma Bebić; str. 182
Sibila Petlevski: Počeci sustavnog teorijskog promišljanja kazališne režije – problemi i dosezi; str. 183
Beginnings of a systematic Theoretical Consideration of Theatrical Direction – Problems and Achievements; str. 196
Nikola Batušić: Prve režije Alfonsa Verlija; str. 197
The first Review of Alfons Verli; str. 208
Antonija Bogner Šaban: Početak prije početka; str. 209
Beginning before the Begining; str. 228
Lucija Ljubić: Prve glumice na hrvatskim kazališnim daskama; str. 229
The first Actresses on the Boards of the Croatian Theatre; str. 242
Ivan Trojan: Ekspozicija u dramskim tekstovima Srðana Tucića; str. 243
Exposition in Srðan Tusić’ Dramas; str. 253
Viktorija Franić Tomić: Prva hrvatska Antigona; str. 254
The first Croatian Antigone; str. 264
Martina Petranović: Prvi koraci hrvatske kostimografije; str. 265
The first Steps of Croatian Costume Design; str. 280
Branka Brlenić-Vujić: Dramska struktura prvih filmskih sinopsisa; str. 281
The Dramatic Structures of the first Film Synopses; str. 301
Bruno Kragić: Početak kao najava kraja: Dogaðaj i Kamenita vrata; str. 302
The Beginning as Herald of the End. Dogaðaj and Kamenita vrata; str. 308
Snježana Paušek-Baždar: Počeci prirodoslovne književnosti na hrvatskom jeziku; str. 309
The Beginnings of Natural Science Writing in Croatian; str. 321

ISBN 978-953-163-163-1