DAMIANI BENESSAE: POEMATA (priredio Vlado Rezar)

DAMIANI BENESSAE: POEMATA (priredio Vlado Rezar)

DAMJAN BENEŠA 2017. (348 str.) — Filologija Cijena: € 13,27 (100 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-445-8 Dodaj u košaricu

Ova knjiga sadrži prvo izdanje kraćih latinskih i grčkih pjesama jednog od najpoznatijih dubrovačkih humanista Damjana Beneše (1477 – 1539). Nakon uvodne studije na latinskom jeziku slijede Benešini epigrami, bukolske pjesme, lirske pjesme, satire i miscellanea, ukupno oko 7700 stihova. Izdanje Vlade Rezara temelji se na autografu koji se čuva u Dubrovniku (Arhiv Male braće 78), koji je sustavno kolacioniran s prijepisom Antuna Agića (Arhiv Male braće 256), jedinim preostalim svjedokom predaje. U skladu sa suvremenom izdavačkom praksom priređivač se odlučio zadržati glavninu ortografskih osobitosti autografa, uključujući i brojne nedosljednosti, ali je modernizirao pisanje minuskula i majuskula te uveo suvremenu interpunkciju.
Kritički aparat sastoji se od dviju vrsta bilježaka. Prva skupina zapravo je popis vrela (tzv. Quellenapparat) i sažet realni komentar na latinskom jeziku u kojem se identificiraju osobe, lokaliteti i događaji važni za razumijevanje pojedinoga teksta. Ispod njih nalazi se kritički aparat sensu stricto, tj. priređivačeva dokumentacija o vlastitim zahvatima u tekst odnosno o podrijetlu pojedine lekcije.
Rezarovo izdanje nudi pregledan latinski tekst, savjesno uređen prema vrhunskim standardima međunarodne neolatinistike.
ISBN 978-953-163-445-8