DALMATIA PRAEROMANICA-RANOSREDNJOVJEKOVNO GRADITELJSTVO U DALMACIJI; 3. KORPUS ARHITEKTURE Srednja Dalmacija

DALMATIA PRAEROMANICA-RANOSREDNJOVJEKOVNO GRADITELJSTVO U DALMACIJI; 3. KORPUS ARHITEKTURE Srednja Dalmacija

TOMISLAV MARASOVIĆ 2011. (656 str.) — Povijest umjetnosti Cijena: € 51,76 (390 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-355-0 Dodaj u košaricu

Ovo je treći svezak kapitalnog rada Tomislava Marasovića, autora koji je cijeli svoj životni vijek posvetio proučavanju ranosrednjovjekovnog graditeljstva u Dalmaciji. Svoje dosadašnje rezultate autor je obradio u sustavno domišljenoj ediciji koja sadrži već objavljenu raspravu s uvodnim dijelom i zaključcima, te tri sveska korpusa graditeljstva, od kojih ovaj, treći svezak edicije, sadrži građu s područja Srednje Dalmacije. Taj je prostor iznimno bogat graditeljskim i umjetničkim naslijeđem u svim trima zonama: obalnoj, otočnoj i zagorskoj. U tom prostoru između Trogira i Splita, okolo ruševina Salone prvi puta se afirmira hrvatski etnos, tamo vladari grade crkve, mauzoleje i izdaju prve isprave. Ova knjiga je glavno pristupno djelo za tu ranu fazu hrvatske povijesti i kulture. Obrađeno je razdoblje u kome je došlo do izražaja prvo tehničko i umjetničko stvaralaštvo Hrvata nakon njihova doseljenja u današnji prostor. Time je otvorena mogućnost usporedbe s dostignućima onodobne Europe. Autor je stvorio sustavni katalog svih spomenika, koji se dosljedno provodi u cijeloj knjizi sa svim potrebnim elementima. Grafički prilozi, posebno nacrti u ujednačenim mjerilima izrađeni su na visokoj tehničkoj razini.

ISBN 978-953-163-355-0 (KK)