DALMATIA PRAEROMANICA: RANOSREDNJOVJEKOVNO GRADITELJSTVO U DALMACIJI; 1. RASPRAVA

DALMATIA PRAEROMANICA: RANOSREDNJOVJEKOVNO GRADITELJSTVO U DALMACIJI; 1. RASPRAVA

TOMISLAV MARASOVIĆ 2008. (516 str.) — Povijest umjetnosti Cijena: € 50,43 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-306-2 Dodaj u košaricu

U ovoj knjizi prof. T. Marasović je sabrao sva svoja iskustva, ali i dosege hrvatske povijesti i povijesti umjetnosti. Njegova istraživanja nisu rezultat samo kabinetskog rada, on je sa suradnicima iskopavao i istražio brojna zdanja, kako ona sačuvana u razvalinama, tako i ona pokrivena zemljom. Rezutati istraživanja praćeni su uzornom dokumentacijom.
Knjiga je zbog obimnosti podijeljena u 4 sveska, prvi je rasprava o temi, a tri koje slijede pokrivaju povijesni pojam Dalmacije podijeljen po geografskim cjelinama: Istru i Kvarner, srednju Dalmaciju te jug i Boku Kotorsku. Za sada je otisnut prvi svezak, tzv Rasprava gdje je autor definirao cilj knjige, metodološke premise, te vremenski i prostorni okvir. Tu su zapravo sabrani svi rezultati, uključujući zaključak i dragocjenu bibliografiju. Na kataloški su način u pojedinim blokovima obrađene pojedine regije, gradovi, spomeničke cjeline i pojedini spomenici. Autor definira prostor, vrijeme i slog koji su zahvaćeni njegovim istraživanjima. Sažeto iznosi topografiju ranosrednjovjekovne baštine u odnosu na današnju, ali i srednjovjekovnu upravo teritorijalnu i crkvenu topografiju te daje kronološki okvir razvitka graditeljstva na tom prostoru u vremenskom rasponu od 7. do 11. stoljeća.
Na kraju je donesena kronologija u kojoj je ponudjena nova kronološka klasifikacija dalmatinske predromanike i rane romanike u paralelnoj usporedbi sa najznačanijim događajima i spomenicima Europe. Obrađene su stvaralačke sastavnice dalmatinske arhitekture u ranom srednjem vijeku, tj. kasnoantička starokršćanska arhitektonska baština, karolinški utjecaj, bizantski utjecaj te posebno utjecaj benediktinskog reda.
Knjiga je opremljena vrlo opsežnom literaturom na čak 50 stranica, te crtežima, grafikonima, zemljovidima i brojnim fotografijama.
format knjige: 23 x 30 cm; uvez tvrdi

ISBN 978-953-163-306-2 (KK)