DALMATIA CHRISTIANA – OPERA OMNIA

DALMATIA CHRISTIANA – OPERA OMNIA

DUJE RENDIĆ-MIOČEVIĆ 2011. (488 str.) Cijena: 180 kn redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-347-5 Dodaj u košaricu

Zbornik radova prof. dr. Duje Rendića Miočevića iz kasnoantičke arheologije, epigrafike i povijesti s naglaskom na ranom kršćanstvu kompletiran je zahvaljujući akademiku Nenadu Cambiju te dopunjen opsežnim predgovorom kojim je autora predstavio, komentirajući neke od iznesenih teza i zaključaka, njihovo značenje i održivost u svjetlu suvremenih interpretacija.
Ova knjiga (Dalmatia Christiana) nije opera selecta kao što je to bila knjiga Iliri i antički svijet (objavljena u Književnom krugu u Splitu 1989. godine) nego opera omnia – tu su, naime, prikupljeni svi radovi, pa i oni tiskani na stranim jezicima. Od trideset i četiri ovdje objavljena teksta osam ih je bilo izvorno tiskano na stranim jezicima (šest talijanski, jedan francuski i jedan njemački) a za ovo izdanje ih je priređivač, akademik Nenad Cambi, preveo na hrvatski jezik. Najveći dio knjige odnosi se na istraživanja salonitanskih starokršćanskih spomenika u kojima je Rendić sudjelovao zajedno s E. Dyggveom pedesetih godina XX. stoljeća.
Stil D. Rendića-Miočevića je bogat i osebujan, njegov vokabular i konstrukcija izričaja su prepoznatljivi. Rečenice se prepliću i umeću u točno predviđenom redoslijedu, misli se anticipiraju ili pak pozivaju na izlaganje koje slijedi.
Ovaj zbornik prikazuje D. Rendića-Miočevića kao autora zapaženih radova iz kasnoantičkog razdoblja koji su utjecali na njegove studente i generacije arheologa, koji su predstavljali odmak od nekih uvriježenih stavova i predrasuda, robovanja naslijeđenim “činjenicama” i dr.
Knjiga je bogato opremljena ilustracijama, nadodana je bibliografija radova te kazala imena, pojmova i stvari.