DALMACIJA U VRIJEME MARCELINA I JULIJA NEPOTA

DALMACIJA U VRIJEME MARCELINA I JULIJA NEPOTA

VLADIMIR POSAVEC 2007. (244 str.) — Povijest Cijena: € 6,64 (50 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-233-1 Dodaj u košaricu

Autor je temeljem pisanih i predmetnih izvora obradio značajno razdoblje stare povijesti hrvatskoga povijesnog prostora koje u literaturi dosada nije bilo interpretirano tako obuhvatno, sustavno i uz dosljedno proveden interdisciplinarni pristup. Pri kraju postojanja Zapadnog rimskog carstva Dalmacija je igrala posebnu ulogu u njegovom životu. Približno dva do tri desetljeća rimska provincija Dalmacija živjela je gotovo kao samostalna država u doba komesa Marcelina, a u razdoblju od 470. do 480. tzv. dalmatinska dinastija dala je nekoliko posljednjih vladara na rimskom tronu. To je vrijeme značajno ne samo za Dalmaciju nego presudno i za čitavo rimsko carstvo koje će nakon Romula Augustula potpasti pod istočno gotske vladare. Čak i nekoliko godina poslije pada Zapadnog carstva u Dalmaciji se održao Julije Nepos, a Istočni Goti su je zauzeli tek poslije tog vremena.
Atraktivno pitanje dalmatinske dinastije načinjalo se više puta, ali nikada s voljom da se djelovanje Marcelina i Julia Nepota s jedne strane stavi u kontekst velikih tokova mediteranske povijesti, a s druge strane da se temeljem izvorne građe s hrvatskoga povijesnog prostora otčitaju stvarne prilike u Dalmaciji toga doba. Tu je težište rukopisa, gdje je autor sistematizirao izvorne podatke i interpretacije iz povijesne, arheološke i povjesnoumjetničke literature. Nakon kratkoga osvrta na pitanje pravnoga i političkog položaja te granica Dalmacije, najveću je pozornost posvetio  gospodarskome životu provincije, životu naselja, populaciji i vjerskim zasadama, da bi zaključio pregledom arheološke građe, od graditeljskih do sitnih pokretnih spomenika. U zaključku je dobio povezanu sliku općih i dalmatinskih prilika u doba Marcelina i Julija Nepota, koja se u odnosu na dosadašnje stanje, ocrtala neočekivano konkretno i čvrsto.
Uz znanstveni tekst autor donosi u prilogu izvorne dokumente koje je priredila i prevela prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić, karte povijesnih područja, te Kazala imena i pojmova.

ISBN 978-953-163-233-1