COLLOQVIA MARVLIANA XXX

grupa autora 2021. (352 str.) — Marulologija Cijena: € 9,29 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-513-4 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ / CONTENTS

Ivan Lupić: Marulić u Dubrovniku / Marko Marulić in Dubrovnik, str. 5

Branko Jozić: Processi Maruli: rukopis u Državnom arhivu u Zadru, str. 53 / Prilog, str. 59 / Processi Maruli, str. 107

Neven Jovanović: Martin Nimira Rabljanin, Propovijed o muci Gospodnjoj (Rim, nakon 3. travnja 1494), str. 109 / M. Nimirei Arbensis Sermo de passione Domini (post 3. Apr. 1494), str. 124 / Martin Nimira Rabljanin, Propovijed o muci Gospodnjoj (Rim, nakon 3. travnja 1494), str. 125 / Martin Nimira of Rab, The Sermon on the Passion of Our Lord (Rome, After April 3, 1494), str. 170

Irena Bratičević: Rukopisni udes Ilije Crijevića / The Manuscript Misfortunes of Ilija Crijević, str. 173

Péter Kasza: Manuscripts behind a Manuscript. Manuscript Sources of Antun Vrančić’s Work on the Fall of Buda / Rukopisi iza rukopisa. Rukopisni izvori djela Antuna Vrančića o padu Budima, str. 205

Vlado Rezar: Grčka elegija zagrebačkog kanonika i humanista Georga Wyrffela / A Greek Elegy by the Zagreb Canon and Humanist Georg Wyrffel, str. 217

Gorana Stepanić: Nikola Vitov Gučetić (1549 – 1610): ruke i rukopisi / Nikola Vitov Gučetić (1549–1610): Hands and Manuscripts, str. 243

Milovan Tatarin: Oprezno o Stijepu Beneši i njegovim stihovanim izrekama, str. 261 / Prilog [Stihovane izreke], str. 261 / With Circumspection about Stijepo Beneša and His Versified Sayings, str. 298

Tamara Tvrtković: Emblem kao rukopisni element i kao književni žanr na primjeru poezije Frana Gundulića (1587 – 1629) / Emblem as Handwriting Element and Literary Genre in the Poetry of Frano Gundulić (1587–1629), str. 299

K r o n i k a
Nagrade Dana hrvatske knjige 2020., str. 317
Obrazloženje nagrade Judita, str. 319
Obrazloženje nagrade Davidias, str. 322
Obrazloženje nagrade Slavić, str. 325

B i b l i o g r a f i j e
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2020., str. 331

Referiranost, str. 337
Upute suradnicima, str. 341
Instructions for Contributors, str. 345