COLLOQVIA MARVLIANA XXV

grupa autora 2016. (288 str.) — Marulologija Cijena: € 9,29 (70 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-425-0 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ / CONTENTS
Vlado Rezar: Novo ime dubrovačkog humanizma: Miho Celije Gradić / A New Name in Dubrovnik Humanism: Michael Caelius Gradius; str. 5
Milenko Lončar i Diana Sorić: Pismom protiv nepoželjnih čitatelja III. Vrančićeva pomagala za kodiranje / Prilog: Prijepis priručnikâ za kodiranje (prir. M. Lončar i D. Sorić) / Using Script against Undesirable Readers III: Vrančić’s Coding Aids; str. 17
Irena Bratičević: De exemplis illustrium uirorum Euzebija Kaboge / Eusebii Caboghae Benedictini De exemplis illustrium uirorum Rhacusanae ciuitatis uel et exterorum qui in eam aliquo beneficio noti habentur (edidit I. Bratičević) / The De exemplis illustrium uirorum of Eusebius Caboga; str. 71
Neven Jovanović: Antiturcica iterata – ponovni pogled na hrvatsku renesansnu protutursku književnost / Prilog: Bibliografski popis hrvatskih protuturskih tekstova 1436-1600. / Antiturcica Iterata – Another Look at Croatian Anti-Turkish Writings; str. 101
Branko Jozić: Nepoznato pismo pape Hadrijana VI. Marku Maruliću / An Unknown Letter of Pope Adrian VI to Marko Marulić; str. 149
Editio notarum Henrici regis in Maruli Evangelistario (in lucem protulerunt Neven Jovanović et Helena Šoškić) / Praefatio / Editio / Indices / Izdanje bilježaka Henrika VIII. u Marulićevu Evanđelistaru; str. 157
Sanja Vulić: Jezična previranja u dubrovačkoj renesansnoj književnosti / Language Ferments in Dubrovnik Renaissance Literature; str. 229
Kronika
Nagrade Dana hrvatske knjige 2015.; str. 261
Obrazloženje nagrade Judita; str. 261
Obrazloženje nagrade Davidias; str. 264
Obrazloženje nagrade Slavić; str. 266
Bibliografije
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2015.; str. 271
Referiranost; str. 277
Upute suradnicima / Instructions for Contributors; str. 279

ISBN 978-953-163-425-0