COLLOQVIA MARVLIANA XXII

grupa autora 2013. (236 str.) — Marulologija Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-383-3 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ / CONTENTS
Neven Jovanović: Ciceron, Plutarh i Francesco Barbaro u Zadru 1417-1419 / Cicero, Plutarh and Francesco Barbaro in Zadar 1417-1419, str. 5
Vlado Rezar: Benešino izdanje Silijeva epa: opći okvir/ The Benessa Edition of Silius Italicus’ Epic: the Overall Framework, str. 31
Diana Sorić i Milenko Lončar: Pismom protiv nepoželjnih čitatelja: kodirane poruke Mihovila i Antuna Vrančića/ Using Script Against Undesirable Readers: The Coded Messages of Mihovil and Antun Vrančić , str. 49
Irena Bratičević i Ivan Lupić: Držićeva Hekuba između izvedbe i knjige/ Marin Držić’s Hecuba between Performance and the Book, str. 77
Gorana Stepanić: Repertoar autoriteta i izvora u Komentarima uz prvu  knjigu Aristotelova »Retoričkog umijeća« Dubrovačkog filozofa Nikole Vito¬va Gučetića (1549-1610)/ The Repertoire of Authorities and Sources in the Commentaries on the First Book of Aristotle’s Art of Rhetoric by Dubrovnik Philosopher Nikola Vitov Gučetić (1549-1610), str. 117
Ruggero Cattaneo: L’Epistola a Papa Adriano VI di Marco Marulić in italiano: versione e nota traduttologica/ Marulićeva Poslanica Papi Hadrianu VI. na talijanskome: prijevod s traduktološkom napomenom, str. 145
Vladimir Bubrin: Renaissance to the East: Western Scholarship’s Blind Spot or Justified Neglect ? / Renesansa prema Istoku: slijepa mrlja ili opravdano zanemarivanje hrvatske i istočnoeuropske (slavenske) renesanse u zapadnjačkom proučavanju?, str. 161
MirkoTomasović: Miroslav Krleža o Marku Maruliću (i o drugim hrvatskim »starijim« piscima), str. 185
Kronika
Neven Jovanović: Marcus Marulus Spalatensis, str. 201
Nagrade Dana hrvatske knjige 2012, str. 209
Obrazloženje nagrade Judita, str. 209
Obrazloženje nagrade Davidias, str. 211
Obrazloženje nagrade Slavić, str. 214
Bibliografije
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2012., str. 217
Referiranost, str. 223
Upute suradnicima/ Instructions for Contributors, str. 225