COLLOQVIA MARVLIANA XXI (Zbornik radova)

grupa autora 2012. (332 str.) — Marulologija Cijena: € 3,98 (30 kn) redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-351-2 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ/CONTENTS
Darko Novaković
: Epistolarij nadbiskupa Maffea Vallaressa kao vrelo za povijest hrvatskoga humanizma/ The correspondence of Archbishop Maffeo Vallaresso as Source for Forms of the Humanist and Early Modern Historiographic Methodology the History of Croatian Humanism; str. 5
Luka Špoljarić: Ex libris Nicolai Episcopi Modrussiensis: knjižnica Nikole Modruškoga/ Ex Libris Nicolai Episcopi Modrussiensis: The Library of Nicholas of Modruš; str. 25
Irena Bratičević: Knjiga i čitanje u pismima Ilije Crijevića Marinu Buniću/ The Book and Reading in Letters from Ilija Crijević to Marin Bunić; str. 69
Iva Kurelac: Oblici humanističke i ranonovovjekovne historiografske metodologije rada na srednjovjekovnim narativnim izvorima: primjer djela Historia Salonitana/ Forms of the Humanist and Early Modern Historiographic Methodology of Work on Medieval Narrative Sources: The Example of Historia Salonitana; str. 89
Neven Jovanović: Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija/ Marulić’s Marginalia on Macario Muzio; str. 109
Bratislav Lučin: Implicitni izvori u Marulićevu Tumaču uz natpise starih: Niccolò Perotti, Pomponio Leto i drugi/ Implicit Sources in Marulić’s In epigrammata priscorum commentarius: Niccolò Perotti, Pomponio Leto and Others; str. 143
Teo Radić: Od slavića: Traduktološka analiza/ Marulić’s Poem Od slavića (On the Nightingale): A Translational Analysis; str. 189
Branko Jozić: Širenje marulićevskih krugova: islandski prijevod i nepoznata njemačka izdanja dijela Institucije/ Widening the Marulić circles: An Icelandic Translation and an Unknown German Edition of De institutione; str. 209
Francisco Javier Juez Gálvez: Marko Marulić, Carlos V y Felipe II/ Marko Marulić, Karlo V. i Filip II.; str. 225
Kronika
Nagrade Dana hrvatske knjige 2011.; str. 249
Obrazloženje nagrade Judita; str. 249
Obrazloženje nagrade Davidias; str. 251
Obrazloženje nagrade Slavić; str. 254
Bibliografije
Branko Jozić
: Bibliografija Marka Marulića 2011.; str. 259
Branko Jozić: Bibliografija Colloquia Maruliana I-XX (1992-2011) ; str. 269

Referiranost; str. 319
Upute suradnicima/Instructions for Contributors; str. 321

ISBN 978-953-163-369-7