COLLOQVIA MARVLIANA XVII

grupa autora 2008. (356 str.) — Marulologija Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-210-2 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
CONTENTS
Dunja Fališevac: Renesansna poslanica kao prostor poetičko-estetičkih iskaza; str. 7
The Renaissance Epistle as Space for Poetic and Aesthetic Enunciations; str. 25
Pavao Pavličić: Pero moj ili Nalješković piše Hektoroviću; str. 27
My Dear Petar, or, Nalješković Writes to Hektorović; str. 41
Neven Jovanović: Rukopisni zbornik Varia Dalmatica (Codex Lucianus) kao svjedočanstvo humanističke književne komunikacije; str. 43
Humanist Literary Communication in the Manuscript Collection Varia Dalmatica (Codex Lucianus); str. 56
Izbor neobjavljene komunikacijske poezije iz Varia Dalmatica (uredio Neven Jovanović); str. 59
Iva Kurelac: Dinko Zavorović, Faust Vrančić i Toma Suričević u svjetlu epistolarne razmjene; str. 73
Dinko Zavorović, Faust Vrančić and Toma Suričević in the Light of Epistolary Exchange ; str. 90
Ruggero Cattaneo: O stilu i kulturnom značenju Marulićeve Poslanice papi Adrijanu VI.; str. 91
Sullo stile e la rilevanza culturale dell’Epistola a Papa Adriano VI di Marco Marulić; str. 116
Franz Posset: The Mouse, the Frog, and the Unidentified Flying Object: Metaphors for »Empires« in the Latin Works of the Croatian Humanist Marcus Marulus and of the German Humanist Ulrich von Hutten; str. 125
Miš, žaba i neidentificirani leteći predmet: metafore »carstva« u latinskim djelima hrvatskoga humanista Marka Marulića i njemačkoga humanista Ulricha von Huttena; str. 147
Branko Jozić: Biografičnost Marulićevih epistolarnih tekstova; str. 149
The Biographic Elements in Marulić’s Epistolary Texts; str. 156
Ružica Pšihistal: Razvijene usporedbe u Juditi: o Marulićevim prilikama; str. 157
Developed Similitudes in Judita / Judith: on Marulić’s Prilike (Extended  Similes); str. 188
István Lőkös: Još jednom o alegorijskom tumačenju Judite; str. 189
Once Again about the Allegorical Interpretation of Judita; str. 197
Mladen Parlov: Marulić: molitelj i učitelj molitve; str. 199
Marulić: Man of Prayer, Teacher of Prayer; str. 218
Ivan Bodrožić:  Tropologija brojeva u Marulićevu djelu De humilitate; str. 221
The Tropology of Numbers in Marulić’s De humilitate; str. 244
Miroslav Palameta: Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (IV.); str. 247
Marulić’s Tropology in the Light of Patristic Allegoresis (IV); str. 285
Vinko Grubišić: Trojica humanista o rodnome mjestu svetog Jeronima: Flavio Biondo, Marko Marulić i José de Espinoza de Sigüenza; str. 287
Three Humanists on the Birthplace of Saint Jerome: Flavius Blondus, Marko Marulić and José de Espinoza de Sigüenza; str. 297

KRONIKA
Ivo Sanader: Marulićevi spomenici u Čileu; str. 301
Božo Biškupić: Govor na svečanom otkrivanju skulpture Vaska Lipovca »Marko Marulić« u Parku skulptura u čileanskom glavnom gradu Santiagu; str. 304
Osvaldo Rivera Riffo: Govor na inauguraciji skulpture Marka Marulića; str. 307
Ružica Pšihistal: Marko Marulić, prvi klasik hrvatske književnosti i europski humanist; str. 310
Nagrade Dana hrvatske knjige 2007.; str. 314
Obrazloženje nagrade Judita; str. 314
Obrazloženje nagrade Davidias; str. 316
Obrazloženje nagrade Slavić; str. 317

BIBLIOGRAFIJA
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2007.; str. 321

RECENZIJE, PRIKAZI, OSVRTI
Neven Jovanović: M. Maruli Delmatae Davidias. Priredio M. Marcovich, Leiden i Boston; str. 331
Mirko Tomasović: Marko Marulić, Zsuzsána, Jeruzsálem városának panasza, Imádság a török ellen. Fordította: István Lőkös; str. 337
Marcello Marinucci: Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti – zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 29. rujna 2004. u Splitu. Uredili Bratislav Lučin i Mirko Tomasović; str. 339
Marcello Marinucci: Mirko Tomasović e Ljiljana Avirović, La divina traduzione. Tradurre dal croato all’italiano; str. 346

Upute autorima; str. 348
Notes to Contributors; str. 349
Referiranost; str. 350