COLLOQVIA MARVLIANA XV

grupa autora 2006. (356 str.) — Marulologija Cijena: € 3,98 (30 kn) redovni popust od 10% ISBN 953-163-217-0 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
CONTENTS
Charles Béné: Encore une traduction de Marulić: Die himmlische Weissheit (La Sagesse Céleste) / Još jedan prijevod Marulića: Die himmlische Weissheit (Nebeska mudrost); str. 5
Amir Kapetanović: Leksik Marulićeve Suzane / The Lexis of Marulić’s Suzana;  str. 15
Dragica Malić: Neke razlike među poznatim rukopisima Marulićeva Naslidovanja / Some Differences among Known Manuscripts of Marulić’s Naslidovanje / Imitation of Christ; str. 27
Lahorka Plejić Poje: Anka Satira: O naslovu / Anka Satira: Concerning the Title;  str. 63
István Lőkös: Naracija, akcija, prostor i vrijeme u strukturi Marulićeve Judite / Narration, Action, Place and Time in the Structure of Marulić’s Judita; str. 73
Miroslav Palameta: Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (II.) / Marulić’s Tropology in the Light of Patristic Allegoresis (II.); str. 81
Mladen Parlov: Marulićev govor o Duhu Svetome u kontekstu kasnosrednjovjekovne pneumatologije / Marulić’s Discourse about the Holy Spirit in the Context of Late Medieval Pneumatology ;  str. 121
Neven Jovanović: Prolegomena za retoriku Marulićeve splitske ekipe / Prolegomena to the Rhetoric of Marulić’s Split Set; str. 141
Carmina Latina amicorum Maruli (N. Jovanović edidit);  str. 175
Branko Jozić: Vizija ujedinjene Europe u pripadnika splitskoga humanističkog kruga / A Vision of a United Europe in Members of the Split Humanist Circle ; str. 199
Ivo Sanader: Marulić u Litvi, Judita na litavskom (Zapis sa službenog državnog posjeta Republici Litvi) / Marulić in Lithuania, Judith in Lithuanian (Account from the State Visit to the Republic of Lithuania);  str. 209
Marko Maruličiaus: Istorija apie šventąją našlą Juditą, kroatiškom eilėm sudėta ; str. 215
Mirko Tomasović: »Staroslavni začinjavac« (Matoš o Maruliću) / The Venerable Maker (Matoš on Marulić);  str. 241
Francisco Javier Juez y Gálvez: Marko Marulić (1450-1524) y el humanista español Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579) (I) / Marko Marulić (1450-1524) i španjolski humanist Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579) (I); str. 253
Bratislav Lučin: Novi prilozi za recepciju Institucije: Alonso de Villegas, Pedro Calderón de la Barca i njegovi izvori / New Contributions to the Reception of De Institutione: Alonso de Villegas,Pedro Calderón de la Barca and his Sources;  str. 267
Vinko Grubišić: Marulićevo i Erazmovo tumačenje evanđeoske prispodobe o zlim najamnicima u vinogradu / Explanations of a Gospel Parable by Marko Marulić and by Erasmus of Rotterdam;  str. 289
Bratislav Lučin: Nepoznati talijanski prijevod Marulićevih Quinquaginta parabolę / An Unknown Italian Translation of Marulić’s Quinquaginta parabolę;  str. 301

Kronika
Ivo Sanader: Svečano otvorenje spomenika Marku Maruliću koji je izradio akademski kipar Slavomir Drinković; str. 309
Mirko Tomasović: Charles Béné de Grenoble, un marulologue exemplaire (Riječ na proslavi 555. rođendana Marka Marulića);  str. 311
Nagrade Dana hrvatske knjige 2005. ; str. 315
Obrazloženje nagrade Judita;  str. 315
Obrazloženje nagrade Davidias;  str. 317
Obrazloženje nagrade Slavić;  str. 318

Bibliografije
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2005.;  str. 321
Marulološka bibliografija Charlesa Bénéa (1990-2005);  str. 331

Recenzije, prikazi, osvrti
Branko Jozić: Zbornik radova o Marku Maruliću u povodu 550. obljetnice rođenja i 500. obljetnice njegove Judite 1450.-1501.-2001.;  str. 339
Mirko Tomasović: Majka Marka Marulića nije bila Talijanka!;  str. 344
Bratislav Lučin: Charles Béné (1919-2005): In memoriam;  str. 346

Referiranost;  str. 349
Upute autorima;  str. 350
Notes to Contributors;  str. 351