COLLOQVIA MARVLIANA XIX

grupa autora 2010. (300 str.) — Marulologija Cijena: € 3,98 redovni popust od 10% ISBN 978-953-163-335-2 Dodaj u košaricu

SADRŽAJ
CONTENTS
Neven Jovanović: Okvir za pjesmarice i Varia Dalmatica; str. 5
Amir Kapetanović: Odraz najstarije hrvatske pjesmarice (1380.) u petrogradskom Berčićevu zborniku br. 5 (XV. st.); str. 19
Kristina Štrkalj Despot: Jezične i književnopovijesne značajke starohrvatskih pjesama u Picićevoj pjesmarici iz 1471.; str. 31
Bratislav Lučin: Splitska pjesmarica Trogirskoga kaptola: opis, sadržaj, auktori, predlošci; str. 55
Gorana Stepanić: Tretman lirske pjesme: metodološka hibridnost i pjesnički kanon u Đurđevićevim Vitae illustrium hacusinorum; str. 95
Elisabeth von Erdmann: Marko Marulić zwischen Poetik und Theologie: Davidias, Dialogus de Hercule a Christicolis superato (1524) und Tropologica Davidiadis expositio – Marko Marulić između poetike i teologije: Davidias, Dialogus de Hercule a Christicolis superato i Tropologica Davidiadis expositio; str. 125
Franz Posset: The Illustrated Biblia cum comento from the Library of the Father of Croatian Literature, with Samples of his Marginalia – Ilustrirana Biblia cum comento u knjižnici oca hrvatske književnosti, s uzorcima njegovih marginalija; str. 141
Mislav Benić: Prozodija u Marulićevu epu Davidias i Bunićevu epu De vita et gestis Christi; str. 163
Dragica Malić: Zašto Margarita nije Marulićeva?; str. 185
Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić: Zapažanja o leksiku Marulićeva Naslidovan’ja – od latinskoga izvornika do hrvatskoga prijevoda; str. 223
Branko Jozić: »Hoć bit veće zdrav, s redom i s mirom pij…« (Marulić o jelu, piću i postu); str. 237
Francisco Javier Juez Gálvez: El Evangelistarium en España y el Evangelistario español de 1655 –  Evangelistarium u Španjolskoj i španjolski Evangelistario iz 1655; str. 249
K r o n i k a
Nagrade Dana hrvatske knjige 2009.; str. 271
Obrazloženje nagrade Judita; str. 271
Obrazloženje nagrade Davidias; str. 273
Obrazloženje nagrade Slavić; str. 274
B i b l i o g r a f i j a
Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2009.; str. 277
Bratislav Lučin: Branimir Glavičić (1926-2010) – in memoriam;  str. 287
Referiranost;  str. 291
Upute suradnicima;  str. 292
Instructions for Contributors; str. 294